Voorwoord Martijn van Helvert | Nieuwsbrief 02 juni 2023

Voorwoord Martijn van Helvert | Nieuwsbrief 02 juni 2023

Beste ondernemer,

Terwijl wij als ondernemers ons best doen om het voor onze klanten zo soepel mogelijk te laten verlopen, is de regeldruk voor bedrijven, voor onszelf, weer gigantisch toegenomen in 2022. Dat staat in de conclusies van het jaarverslag van het Adviescollege Toetsing Regeldruk (https://www.atr-regeldruk.nl/atr-jaarverslag-2022-te-weinig-aandacht-voor-regeldruk/). Ik kan niet anders concluderen dan dat er bij ministeries nog altijd onvoldoende aandacht is voor de stapeling en kosten van regels, die vorig jaar optelden tot 400 miljoen euro, waarvan de helft structureel.

Daarom pleiten wij samen met mijn landelijke collega Jacco Vonhoff voor harde reductiedoelstellingen per departement, meer uitzonderingen voor kleinere bedrijven en een stevigere stok achter de deur. Regeldruk en bijbehorende kosten voor ondernemers nemen jaar op jaar toe. Er komt steeds meer bij, terwijl er zelden of nooit iets van af gaat, aldus de ondernemersorganisaties. Zo is er vorig jaar bijna 40 keer méér regeldruk bijgekomen (400 mln) dan er af is gegaan (11,5 mln). Regels worden te complex en te duur en slaan extra zwaar neer bij bedrijven met weinig medewerkers. Los van minder regels hebben we vooral ook behoefte aan andere en betere regels.

Uit het jaarverslag en de adviezen van de ATR van vorig jaar komt ook naar voren dat de overheid meer regels maakt dan ze zelf kan handhaven. Ze gooit daarom ook de controle in toenemende mate over de schutting van ondernemers via verplichte keurmerken, certificering, rapportages en meldplichten. De handhaver controleert steeds vaker nog ‘papier tijgers’.

Het stellen van harde, afrekenbare netto reductiedoelstellingen is het enige dat blijkbaar werkt. Bij driekwart van de voorstellen voor nieuwe regels wordt de regeldruk nu niet eens goed in kaart gebracht. Ook moeten kleine bedrijven vaker van regelgeving worden uitgezonderd. Verder moet er een verbod komen op nationale koppen op Europese regelgeving en moet de ATR meer capaciteit en doorzettingsmacht krijgen om de overheid ‘bij de les’ te houden.

Je ziet, jouw voorzitter hoeft voorlopig nog niet stil te zitten.

Intussen wens ik je een mooie omzet toe in juni.

Groeten van je voorzitter,

Martijn van Helvert

065255500

Lees de andere nieuwsberichten

05/09/2023

Voorstellen nieuwe partner | N+P Group

N+P Group en MKB-Limburg: Samen sterker in duurzaam ondernemen door partnerovereenkomst Een lokale samenwerking met (inter)nationale impact Op maandag 4

31/08/2023

Seniorenraden en MKB Parkstad haken aan bij alliantie behoud ziekenhuis Heerlen

Behoud van een volwaardig Zuyderlandziekenhuis in Heerlen staat ter discussie. Ontmanteling van het ziekenhuis in Heerlen heeft grote economische en

14/11/2023

Voorstellen nieuw lid | Marc Puyn | HKB

Vandaag stellen we graag Marc Puyn aan je voor. Marc is oprichter van HKB Noord-Limburg. HKB levert bedrijfsadvies aan ondernemers

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

En blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Onze business partners