Voorwoord Martijn van Helvert | Nieuwsbrief 02 juni 2023

Voorwoord Martijn van Helvert | Nieuwsbrief 02 juni 2023

Beste ondernemer,

Terwijl wij als ondernemers ons best doen om het voor onze klanten zo soepel mogelijk te laten verlopen, is de regeldruk voor bedrijven, voor onszelf, weer gigantisch toegenomen in 2022. Dat staat in de conclusies van het jaarverslag van het Adviescollege Toetsing Regeldruk (https://www.atr-regeldruk.nl/atr-jaarverslag-2022-te-weinig-aandacht-voor-regeldruk/). Ik kan niet anders concluderen dan dat er bij ministeries nog altijd onvoldoende aandacht is voor de stapeling en kosten van regels, die vorig jaar optelden tot 400 miljoen euro, waarvan de helft structureel.

Daarom pleiten wij samen met mijn landelijke collega Jacco Vonhoff voor harde reductiedoelstellingen per departement, meer uitzonderingen voor kleinere bedrijven en een stevigere stok achter de deur. Regeldruk en bijbehorende kosten voor ondernemers nemen jaar op jaar toe. Er komt steeds meer bij, terwijl er zelden of nooit iets van af gaat, aldus de ondernemersorganisaties. Zo is er vorig jaar bijna 40 keer méér regeldruk bijgekomen (400 mln) dan er af is gegaan (11,5 mln). Regels worden te complex en te duur en slaan extra zwaar neer bij bedrijven met weinig medewerkers. Los van minder regels hebben we vooral ook behoefte aan andere en betere regels.

Uit het jaarverslag en de adviezen van de ATR van vorig jaar komt ook naar voren dat de overheid meer regels maakt dan ze zelf kan handhaven. Ze gooit daarom ook de controle in toenemende mate over de schutting van ondernemers via verplichte keurmerken, certificering, rapportages en meldplichten. De handhaver controleert steeds vaker nog ‘papier tijgers’.

Het stellen van harde, afrekenbare netto reductiedoelstellingen is het enige dat blijkbaar werkt. Bij driekwart van de voorstellen voor nieuwe regels wordt de regeldruk nu niet eens goed in kaart gebracht. Ook moeten kleine bedrijven vaker van regelgeving worden uitgezonderd. Verder moet er een verbod komen op nationale koppen op Europese regelgeving en moet de ATR meer capaciteit en doorzettingsmacht krijgen om de overheid ‘bij de les’ te houden.

Je ziet, jouw voorzitter hoeft voorlopig nog niet stil te zitten.

Intussen wens ik je een mooie omzet toe in juni.

Groeten van je voorzitter,

Martijn van Helvert

065255500

Lees de andere nieuwsberichten

26/02/2024

Voorstellen nieuw lid | Sylvester Janssen | EP : Tummers

Vandaag stellen we graag Sylvester Janssen en Wesley Coenen aan jullie voor. Sylvester en Wesley zijn beide actief als accountmanager

30/06/2023

Terugblik | Duurzaam en energiezuinig ondernemen

Afgelopen maandag kwamen veel ondernemers naar de bijeenkomst over “duurzaam en energiezuinig ondernemen”. Deze bijeenkomst kwam tot stand in samenwerking

20/11/2023

Voorstellen nieuw lid | Hans Duineveld | HKB

Vandaag stellen we graag Hans Duineveld van HKB Bedrijfsadvies aan je voor. Hans is bedrijfsadviseur in de regio Midden Limburg. Het

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

En blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Onze business partners