Subsidie omzetderving door overstromingen door zoet en afstromend water

Subsidie omzetderving door overstromingen door zoet en afstromend water

Limburgse en Brabantse ondernemers die door het hoogwater van juli 2021 fors omzetverlies hebben geleden, kunnen een beroep doen op een speciale tegemoetkomingsregeling. De zwaar getroffen ondernemers die afgelopen jaar nog geen gebruik hebben gemaakt van deze regeling, kunnen alsnog  een aanvraag indienen in de periode van 27 september 9.00 uur tot en met 30 november 2023 17.00 uur. De regeling geldt voor aanzienlijk omzetverlies in het derde en vierde kwartaal van 2021 en het eerste kwartaal van 2022.

“Het is goed dat zwaar getroffen ondernemers die nog geen aanvraag indienden een extra kans krijgen om de tegemoetkoming aan te vragen”

Aldus Stephan Satijn, gedeputeerde Provincie Limburg. “We merkten dat nog niet alle getroffen ondernemers bij de eerste regeling een tegemoetkoming hebben aangevraagd, om diverse redenen. Hen willen we graag een nieuwe kans geven.”

Praktische informatie
De officiële naam van de regeling is ‘Nadere subsidieregels omzetderving door overstromingen door zoet en afstromend water in juli 2021 in Limburg en Noord-Brabant tranche 2′.

Het aanmeldformulier voor de “Tegemoetkoming omzetschade na waterschade Limburg en Noord-Brabant tranche 2 (TOWL2)” is vanaf 27 september 2023 beschikbaar op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Voor het indienen van een aanvraag wordt om eHerkenning niveau 3 gevraagd.

De hernieuwde openstelling van de regeling is bedoeld voor ondernemers met forse omzetschade die nog geen aanvraag hebben ingediend. Subsidies Limburg

Aanvragen eHerkenning niveau 3
Het aanvragen van de regeling ‘Tegemoetkoming omzetschade na waterschade Limburg en Noord-Brabant’ gaat via eHerkenning niveau 3. Heeft u nog geen eHerkenning niveau 3? Dan raden wij u aan deze zo spoedig mogelijk aan te vragen. Dat kan al voor de openstelling van de regeling. De eHerkenning vraagt u aan via Herkenning Aanvragen.

Komt u ervoor in aanmerking?
Voorwaarden om een subsidie te kunnen krijgen zijn onder andere:

  • Op 13 juli 2021 stond u en de getroffen vestiging(en) ingeschreven in het handelsregister.
  • Getroffen vestiging of vestigingen ligt in het getroffen gebied klik hier voor de bijlage.
  • U kan aantonen materiële schade aan vaste of vlottende activa van minimaal € 5.000 per vestiging of 20% van de omzet in de referentieperiode voor het derde kalenderkwartaal van 2021 te hebben geleden.
  • U heeft in kwartaal 3 en/of kwartaal 4 van 2021 en/of kwartaal 1 van 2022 minimaal 50% omzetverlies geleden ten opzichte van een referentieperiode (zie artikel 7 in de Nadere subsidieregels voor uw referentieperiode).
  • Indien u geen materiële schade heeft geleden, maar kunt aantonen dat er in kwartaal 3 van 2021 minimaal 65% omzetverlies is geleden ten opzichte van een referentieperiode (zie artikel 7 van de Nadere subsidieregels).

Er is een stroomschema waarin ondernemers kunnen zien of ze wel of niet in aanmerking komen voor de regeling: klik hier voor de bijlage.

Lees de andere nieuwsberichten

25/03/2024

Voorstellen nieuw lid | Dasha Zatula | Alutaz Consulting

Vandaag stellen we graag Dasha aan je voor. Dasha is ondernemer bij Alutaz Consulting, naast haar baan in de internationale

26/10/2023

Foto : Renato Lombardini en Frans Voncken Beeld: Jean-Pierre Geusens

MKB-Limburg positief over samenwerking met Kerkrade

“Kerkrade denkt voor de ondernemers niet in problemen maar in oplossingen” MKB-Limburg positief over samenwerking met Kerkrade   In 2019

23/11/2023

Subsidieregeling Beter Aanbesteden – derde ronde

Gemeenten, mkb-ondernemers, brancheorganisaties en ondernemersverenigingen of een samenwerkingsverband van dezen die de aanbestedingspraktijk in hun regio willen verbeteren, kunnen hiervoor

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

En blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Onze business partners