MKB-Limburg - PROJECTEN - CHARTER-ENERGIETRANSITIE-MKB
slide image
Slide background

Charter Energietransitie MKB Voor en door ondernemers

Charter Energietransitie MKB

Het project bevindt zich momenteel in de eindfase van voorbereiding en zal naar verwachting in de periode 2020 t/m 2022 worden uitgevoerd.

Het Rijk heeft in de Wet Milieubeheer vastgelegd dat het bedrijfsleven een actieve maatschappelijke plicht heeft om bij te dragen aan energiebesparing en inzet van duurzame energie. Voor informatieplichtige bedrijven* geldt zelfs een informatieplicht om zich te registreren bij RVO en doorgevoerde energiemaatregelen te melden. Maatregelen die voorkomen op de landelijke Erkende Maatregelenlijsten dienen sowieso uitgevoerd te worden. Gemeenten dienen hier vanaf 2019 actief toezicht te houden.

Voor een deel vallen MKB-bedrijven daar onder, voor een deel (nog) niet. Aangezien 99% van alle bedrijven tot het MKB behoren, is het MKB een zeer belangrijke speler bij het oppakken van de energietransitie. Zowel landelijk als regionaal. Het gehele bedrijfsleven is landelijk gezien de grootste energieverbruiker met een aandeel van 42% (bron: CBS). In praktijk blijken veel ondernemers in het MKB echter nog onvoldoende bewust te zijn van deze opgave dan wel knelpunten te ervaren bij het (willen) doorvoeren van maatregelen. Ruim 70% van hen weet onvoldoende waar ze terecht kunnen voor adequate, betrouwbare en onafhankelijke informatie en kennis.
Als er al informatie is heeft dat veelal betrekking op wettelijke voorschriften. Daar waar ondernemers echter met name in geïnteresseerd zijn, te weten wat leveren energie-maatregelen het bedrijf op en welke kansen biedt energietransitie voor mijn bedrijf, komt nauwelijks aan de orde.
 

* Bedrijven met een energieverbruik van minimaal 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m3 gas per jaar.

Om in deze behoeftes te voorzien is in Limburg door het Innovatiehuis MKB en MKB-Limburg het initiatief genomen voor een unieke regionale aanpak waar het bedrijfsleven, overheid en onderwijs samenwerken om de energietransitie bij het MKB onder de aandacht te brengen met als insteek het zichtbaar maken van de kansen voor bedrijven. Deze triple helix aanpak, genaamd het Charter Energietransitie MKB,  is juist van onderop opgezet in tegenstelling tot de reguliere benadering die van bovenaf is ingestoken (de wetgeving). Door te werken met ondernemers die reeds hun sporen verdiend hebben met energietransitie of duurzaam ondernemen, kunnen zij een ambassadeursrol vervullen voor overige ondernemers. Onder het motto “voor en door ondernemers”.
Samen met regionale overheden en onderwijspartners worden zo activiteiten ontwikkeld en aangeboden die gericht zijn langs vier programmalijnen:

  • bewustwording en informatie
  • kennisvermeerdering
  • bedrijfsanalyse en onafhankelijk advies over implementatie van energiemaatregelen  
  • ondertekening van charters door bedrijven en overheden waar bedrijven zich uitspreken om energiemaatregelen proactief op te pakken en te melden bij de overheid (voor hen een minder belastend toezicht). Daarmee tevens een voorbeeldfunctie te willen vervullen richting andere bedrijven.  

Voor meer informatie: info@mkblimburg.nl

nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte door u hieronder
in te schrijven voor onze
nieuwsbrief.

Kennis & expertise

Kennis & expertise

Als lid van MKB-Limburg kunt u gebruikmaken van de kennis en expertise van onze partners. Op welk vakgebied kunnen zij u ondersteunen?

Lees meer
Word lid van MKB-Limburg!

Word lid van MKB-Limburg!

Profiteer van het provinciale netwerk van Business Club Limburg, belangenbehartiging, projecten en ledenvoordelen van MKB-Limburg. Lid worden?

Lees meer
Leden aan het woord

Leden aan het woord

Leden van MKB-Limburg aan het woord. Wie zijn ze en wat voor onderneming heeft men? Welke rol speelt MKB-Limburg voor hun onderneming? Lees de verhalen van onze leden en raak geïnspireerd.

Lees meer

Volg ons op

Twitter Linkedin Facebook
Design & development: Advance Communications BV