slide image
Slide background

Reglement

Reglement

1. Wedstrijdorganisatie
1.1   De MKB L1mburg Prijs is een initiatief van L1 en MKB-Limburg. De opzet is om elk jaar de wedstrijd te houden en een prijs uit te reiken. L1 en MKB-Limburg dragen gezamenlijk zorg voor de organisatie.
1.2   MKB-Limburg voert het secretariaat van de Prijs en ondersteunt de jury.
1.3   L1 maakt TV-portretten van de genomineerden en verzorgt de uitzending van de prijsuitreiking.
1.4   Voor het overige wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de faciliteiten van beide partners.

2. Doelstelling
Doelstelling van het uitreiken van de MKB L1mburg Prijs is het mkb in Limburg te promoten door te laten zien welke maatschappelijke waarde het midden- en kleinbedrijf in Limburg heeft.

3. Doelgroep
Doelgroep zijn alle ondernemers in het midden- en kleinbedrijf die gevestigd zijn in de provincie Limburg.

4. Beoordelingscriteria
De MKB L1mburg Prijs is een ondernemersprijs, voor die zelfstandige of directeur die zich onderscheidt vanwege de maatschappelijke waarde, doorzettingsvermogen, creativiteit en gedurfd optreden. Bij de beoordeling let de jury ook op onderscheidende prestaties op het gebied van product/markt, innovatie, personeels- en kwaliteitsbeleid, werkgelegenheid, PR, continuïteit en imago, doch de maatschappelijke waarde is het uitgangspunt.

5. Werving
MKB-Limburg en L1 geven bekendheid aan de prijs middels de hen ter beschikking staande communicatiemiddelen.

6. Inzendingen
Ondernemers kunnen zichzelf aanmelden of kunnen voorgedragen worden door medewerkers of derden zoals banken, accountants, gemeenten.
Aanmelding geschiedt middels een formulier dat beschikbaar wordt gesteld door de organisatie en is te downloaden via de websites van L1 en MKB-Limburg. Het secretariaat controleert de aanmeldingen en spoort eventuele manco’s op en meldt die terug aan de aanmelder voor aanvulling.
De aanmelders ontvangen een bericht van ontvangst.

7. Selectieprocedure
Ter voorbereiding van het werk van de jury heeft een selectiecommissie de aangedragen kandidaten geordend en globaal getoetst aan de gestelde criteria. De selectiecommissie stelt een voordracht op, zonder rangorde, voor de jury van 3 tot 6 genomineerden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van gegevens die op een voor iedereen uniforme wijze zijn aangeleverd. Mocht er betrokkenheid – in welke zin dan ook – zijn van een van de leden van de selectiecommissie bij voorgedragen kandidaten dan zal betreffend lid zich van een oordeel onthouden over betreffende kandidaat. De selectiecommissie bestaat uit minimaal 3 gekwalificeerde personen uit organisaties en instituten en wordt aangezocht door MKB-Limburg. 

8. Jurering
De jury wordt aangezocht door L1 en MKB-Limburg gezamenlijk. De jury bestaat uit minimaal 3 personen van wie verondersteld wordt dat zij de genoemde criteria binnen een onderneming kunnen beoordelen. De jury doet eigenstandig onderzoek en diept eventueel via eigen netwerken de kandidaten verder uit. Bovendien kan de jury bij de voorgedragen ondernemer referenten aanvragen, die zij, indien nodig, zal benaderen. De genomineerde kandidaten worden door de jury bezocht en geïnterviewd. De jury bepaalt de rangorde voor de MKB L1mburg Prijs en stelt een rapport op. De beslissing van de jury is bindend.
De juryleden dienen neutraal te zijn en geen directe binding te hebben met een of meerdere van de genomineerden.

9. Prijsuitreiking
De bekendmaking van de prijswinnaar vindt niet eerder dan tijdens de officiële prijsuitreiking plaats.
De prijsuitreiking vindt plaats in een speciale uitzending van L1. Het TV-programma bestaat uit de volgende onderdelen: discussie met ondernemers/deskundigen over het thema maatschappelijke waarde van het mkb, gesprekken met de genomineerden en een korte reportage over de maatschappelijke waarde van hun bedrijf. Vervolgens de bekendmaking van de winnaar en oordeel door de juryvoorzitter en de prijsuitreiking door de voorzitter van MKB-Limburg, of een door L1 en MKB-Limburg hiervoor uitgenodigd persoon.

10. Prijzen
Alle genomineerden ontvangen een oorkonde. De winnaar van de prijs krijgt een kunstwerk dat beschikbaar wordt gesteld door MKB-Limburg. L1stelt aan de winnaar commercial zendtijd ter beschikking ter waarde van 10.000 euro te besteden naar keuze bij L1 (radio, tv of online).

11. Publieksprijs
In overleg kunnen L1 en MKB-Limburg naast de reguliere prijs, een publieksprijs uitreiken. De keuze van instrumentaria om het publiek te laten stemmen en de prijs worden in gezamenlijk overleg bepaald.

12. Vertrouwelijkheid en geheimhouding
12.1   De organisatie en de jury zullen strikte geheimhouding en uiterste zorg betrachten bij de behandeling van de inzendingen. Zij zijn echter niet aansprakelijk voor misbruik, diefstal alsmede het op enige andere wijze teniet of verloren gaan van de inzendingen.
12.2   Iedere deelnemer verklaart zich akkoord met het reglement en de bepalingen betreffende vertrouwelijkheid en geheimhouding.
12.3   De inschrijfformulieren zullen niet terug worden gezonden en de gegevens zullen beschikbaar zijn voor statistische doeleinden. 
12.4   De genomineerden verbinden zich tot het verlenen van hun medewerking aan de wedstrijdorganisatie met betrekking tot de jurering, het maken en uitzenden van een bedrijfsreportage, de finale-uitzending en publicitaire uitingen betreffende de inzet van zijn/haar product of proces of procedé, dit alles in de ruimste zin van het woord. Per inzending kan een korte beschrijving (max. 50 woorden) voor publicitaire doeleinden worden gevraagd.

13. Geschillen
13.1   Tegen beslissingen van de jury kan niet in beroep worden gegaan.
13.2   Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

14. Evaluatie
Na de prijsuitreiking wordt er een evaluatie gehouden door MKB-Limburg en L1. Naar aanleiding van deze evaluatie besluiten de organiserende partijen welke wijzigingen er eventueel voor het volgende jaar doorgevoerd zullen worden.

 

nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte door u hieronder
in te schrijven voor onze
nieuwsbrief.

JONG MKB

JONG MKB

Opstapje nodig? JONG MKB zet zaken in beweging! Speciaal voor starters met een onderneming jonger dan 5 jaar.

Lees meer
Word lid van MKB-Limburg!

Word lid van MKB-Limburg!

Profiteer van het provinciale netwerk van Business Club Limburg, belangenbehartiging, projecten en ledenvoordelen van MKB-Limburg. Lid worden?

Lees meer
Leden aan het woord

Leden aan het woord

Leden van MKB-Limburg aan het woord. Wie zijn ze en wat voor onderneming heeft men? Welke rol speelt MKB-Limburg voor hun onderneming? Lees de verhalen van onze leden en raak geïnspireerd.

Lees meer

Volg ons op

Twitter Linkedin Facebook
Design & development: Advance Communications BV