MKB-Limburg - PARTNERS-MKBLIMBURG - PARTNERORGANISATIES-MKBLIMBURG - FINANCIELE-ADMINISTRATIE
slide image
Slide background

Financiële administratie Leenders & Gielen Belastingadviseurs BV

Financiële administratie

Subsidie praktijkleren

Stelt u als werkgever praktijkleerplaatsen ter beschikking voor leerlingen of studenten, dan heeft u mogelijk recht op een subsidie vanuit de Subsidieregeling praktijkleren. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft aan deze subsidie diverse voorwaarden verbonden.

Hoogte subsidie
Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen stelt jaarlijks een bedrag ter beschikking. Het budget wordt verdeeld over vier onderwijs categorieën en wordt verdeeld over de diverse aanvragers. De hoogte van de subsidie is op voorhand niet te zeggen. Het maximale subsidiebedrag is € 2.700,00 per praktijk-of werkleerplaats.

Administratie en aanvragen
Wilt u de subsidie aanvragen, dan heeft u een geldige praktijkleerovereenkomst nodig. Bovendien moet u een aanwezigheidsadministratie en een administratie over de voortgang hebben bijgehouden. Voor het schooljaar 2018 – 2019 kunt u de aanvraag indienen vanaf 2 juni 2019 om 09:00 uur tot 16 september 2019 om 17:00 uur.

Heeft u een leerling of student in dienst met een praktijkleerovereenkomst en wilt u weten of u recht heeft op de subsidie, stuur ons de praktijkleerovereenkomst. Onze loonadministratie helpt u graag bij het nalopen van de voorwaarden en de aanvraag van de subsidie.

Heeft u nog vragen, neemt u contact op met onze Business Partner Leenders Gielen:

T: 077 30 717 91
M: info@leendersgielen.nl

 


Wijzigingen loonheffingskorting buitenlandse medewerkers

Heeft u buitenlandse medewerkers in dienst, dan zijn er vanaf januari 2019 een aantal wijzigingen in de loonheffingskorting. Vanaf januari 2019 betalen buitenlandse medewerkers meer loonheffing dan Nederlandse inwoners. Dit heeft te maken met een wijziging in de loonheffingstabellen c.q. premiedelen.

Wat betekent dit voor u?

Vanaf 1 januari 2019 moet u, als werkgever, bepalen of de buitenlandse medewerker wel of geen inwoner van Nederland is. Dit dient u door te geven aan ons in verband met de salarisadministratie. Het is niet altijd duidelijk wanneer iemand inwoner van Nederland is. Gekeken moet worden naar de feiten en omstandigheden. Hieronder een opsomming van indicaties om te beoordelen of sprake is van een inwoner. Twijfelt u of de medewerker inwoner is, kunt u een woonplaatsverklaring aanvragen bij Belastingkantoor Arnhem.

Indicaties

Als een medewerker voldoet aan de volgende punten, zijn het indicaties dat hij/zij inwoner van Nederland is.

  • Permanente woon- of verblijfplaats is in Nederland;
  • Sociale en economische leven speelt zich in Nederland af;
  • Is de medewerker van plan zich in Nederland te vestigen.

Als een medewerker voldoet aan de volgende punten zijn het indicaties dat hij/zij géén inwoner van Nederland is.

  • Het gezin woont in het buitenland;
  • De kinderen gaan in het buitenland naar school
  • Heeft de bankrekening in het buitenland
  • Is de medewerker van plan om voor korte tijd te verblijven in Nederland.

Heeft u nog vragen, neemt u contact op met onze Business Partner Leenders Gielen:

T: 077 30 717 91
M: info@leendersgielen.nl

 


 

Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl)

Als u over 2018 recht heeft op tegemoetkomingen uit de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl), zoals het lage-inkomensvoordeel (LIV) en het loonkostenvoordeel (LKV), dan stuurt het UWV uiterlijk 15 maart 2019 een voorlopige berekening.

De Belastingdienst stuurt u uiterlijk 1 augustus 2019 de definitieve berekening van de tegemoetkoming(en). Het bedrag ontvangt u uiterlijk op 12 september 2019.

Het lage-inkomensvoordeel is een tegemoetkoming in de loonkosten voor werkgevers die werknemers in dienst hebben met een laag loon. Hierdoor dalen de loonkosten voor de werkgevers en neemt de kans op werk voor de werknemers toe. Er zijn een viertal voorwaarden voor het LIV. Deze zijn te vinden op de site van het UWV.

Het loonkostenvoordeel is een tegemoetkoming voor werkgevers die 1 of meer oudere werknemers en / of werknemers met een arbeidsbeperking in dienst nemen of houden. Ook aan deze tegemoetkoming zitten een aantal voorwaarden die te vinden zijn op de site van het UWV.

Meer weten? Neemt u gerust contact met ons op:

T: 077 30 717 91
M: info@leendersgielen.nl

 

 

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

* verplicht veld
Kennis & expertise

Kennis & expertise

Als lid van MKB-Limburg kunt u gebruikmaken van de kennis en expertise van onze partners. Op welk vakgebied kunnen zij u ondersteunen?

Lees meer
Word lid van MKB-Limburg!

Word lid van MKB-Limburg!

Profiteer van het provinciale netwerk van Business Club Limburg, belangenbehartiging, projecten en ledenvoordelen van MKB-Limburg. Lid worden?

Lees meer
Leden aan het woord

Leden aan het woord

Leden van MKB-Limburg aan het woord. Wie zijn ze en wat voor onderneming heeft men? Welke rol speelt MKB-Limburg voor hun onderneming? Lees de verhalen van onze leden en raak geïnspireerd.

Lees meer

Volg ons op

Twitter Linkedin Facebook
Design & development: Advance Communications BV