MKB-Limburg - PARTNERS-MKBLIMBURG - ONDERZOEK - OPINIE
slide image
Slide background

Opinie TOPonderzoek

Opinie

16 oktober 2017

Ondernemersenquête

Als belangenorganisatie voor het Limburgse MKB zijn wij altijd benieuwd naar wat er speelt bij ondernemers. Waar lopen zij tegen aan, wat verwachten zij van de (nabije) toekomst, en ga zo maar door. Zo kunnen wij beter inspelen op wat voor u als Limburgse ondernemer nu echt belangrijk is. Vandaar dat wij in samenwerking met onze Businesspartner TOPonderzoek weer de, inmiddels bekende, ondernemersenquête zullen uitvoeren. Ruim 9000 Limburgse ondernemers zullen een dezer dagen benaderd worden deze enquête in te vullen. Alvast heel hartelijk dank voor de genomen moeite!

Het Limburgs Ondernemersonderzoek van 2016 en 2017 heeft mooie resultaten opgeleverd, het heeft ons veel geleerd. Wij vatten de resultaten en kansen graag voor u samen:

Bedrijven lijken tegenwoordig weer meer intern gericht te zijn. Bewustwording daarvan is heel belangrijk, zodat we meer naar duurzame oplossingen kunnen zoeken. Limburg heeft hardwerkende ondernemers en daar zijn we trots op, maar dat maakt wel dat we met zijn allen niet mogen afdwalen en moeten kijken naar échte toegevoegde waarde.

We zien dat ondernemers de waarde van (goed) personeel aantrekken en behouden steeds meer inzien en meer aandacht hebben voor hun personeel. Men weet wel hoe belangrijk aandacht voor het personeel is, maar weet vaak niet goed hoe dit precies op te pakken. En goed personeel vinden blijft moeilijk. Als MKB-Limburg zijnde bieden we met VacatureCafé Limburg al een handvat voor deze bewuste ondernemer, maar ook met andere projecten op dit gebied kunnen we ondernemers versterken. We merken wel dat organisaties nog steeds wat terughoudend zijn wat betreft uitbreiding van het personeel. Daar ligt voor onze vereniging dan weer een mooie kans in de lobby naar de politiek toe.

Andere mooie uitkomsten uit het Ondernemersonderzoek zijn, dat bedrijven weer meer financieel gezond zijn en er meer aandacht is voor kwaliteit. Een beter financieel plaatje zorgt voor groei, maar in sommige gevallen blijft geld een probleem. De aandacht voor kwaliteit is met name terug te vinden in duurzaamheid. Wat wel opvalt is dat ondernemers niet goed weten waar ze kunnen aankloppen voor hulp en de gang naar de overheid maar moeilijk kunnen vinden. Dat laatste blijkt echter onder de leden van MKB-Limburg niet zo’n probleem te zijn. Als MKB-Limburg gaan we hier graag meer op inzetten, zodat er meer duidelijkheid komt waar ondernemers terecht kunnen voor hulp. Persoonlijk contact staat voor het overgrote deel van de ondernemers voorop, een-op-een of via het netwerk. De provincie-brede Businessclub van MKB-Limburg speelt daar goed op in. Het individueel belang is ook belangrijker geworden. En daar gaan we als vereniging ook kritisch naar kijken, zodat we ook via (eventuele extra) dienstverlening onze waarde voor leden kunnen vergroten.


11-7-2017

Business Partner Toponderzoek geeft nog meer inzicht...

Uitkomst Limburgs Ondernemersonderzoek 2017

Zoals aangekondigd in onze vorige nieuwsbrief heeft Toponderzoek recentelijk in opdracht van MKB-Limburg het jaarlijks Limburgs Ondernemersonderzoek uitgevoerd. Met dit onderzoek brengen wij onder andere in kaart waar Limburgse ondernemers tegenaan lopen, wat de grootste uitdagingen zijn en wat ondernemers van de toekomst verwachten.

Het onderzoek is inmiddels afgerond. Ruim 600 ondernemers hebben gereageerd en ons zo voorzien van belangrijke inzichten: hartelijk bedankt voor de genomen tijd! Zo blijkt uit het onderzoek bijvoorbeeld:

  • dat volgens Limburgse ondernemers ‘flexibiliteit’, ‘product/assortiment’ en ‘bedrijfscultuur/personeel’ doorslaggevende succesfactoren zijn in hun organisatie. Hetzelfde beeld zien we terug onder de leden van MKB-Limburg die deelgenomen hebben, echter noemt een groot gedeelte van deze laatste groep ook ‘samenwerkingsverbanden’ als succesfactor;
     
  • dat ‘het vinden van klanten’ op zakelijk gebied de grootste uitdaging vormt voor ondernemers. ‘Het vinden van personeel’ staat daarbij op een (gedeelde) derde plaats;
     
  • dat een ruime meerderheid van de ondervraagde ondernemers weet bij welke instantie hij/zij kan aankloppen voor hulp bij ondernemersvraagstukken. En het liefst wil men geholpen worden via het eigen netwerk; 
     
  • en dat ca. 6 op de 10 ondervraagde ondernemers nog geen gebruik maakt van externe overheidsinstanties zoals gemeente, LIOF, Kamer van Koophandel en/of RvO.

Toponderzoek zal de resultaten van het Limburgs Ondernemersonderzoek 2017 de komende weken verder gaan verwerken. Zodra de complete uitslag bekend is zullen wij dit uiteraard met u delen.

nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte door u hieronder
in te schrijven voor onze
nieuwsbrief.

Kennis & expertise

Kennis & expertise

Als lid van MKB-Limburg kunt u gebruikmaken van de kennis en expertise van onze partners. Op welk vakgebied kunnen zij u ondersteunen?

Lees meer
Word lid van MKB-Limburg!

Word lid van MKB-Limburg!

Profiteer van het provinciale netwerk van Business Club Limburg, belangenbehartiging, projecten en ledenvoordelen van MKB-Limburg. Lid worden?

Lees meer
Leden aan het woord

Leden aan het woord

Leden van MKB-Limburg aan het woord. Wie zijn ze en wat voor onderneming heeft men? Welke rol speelt MKB-Limburg voor hun onderneming? Lees de verhalen van onze leden en raak geïnspireerd.

Lees meer

Volg ons op

Twitter Linkedin Facebook
Design & development: Advance Communications BV