MKB-Limburg - PARTNERS-MKBLIMBURG - HR - SW-MIDDENLIMBURG
slide image
Slide background

SW Midden Limburg WESTROM

SW Midden-Limburg

Maak kennis met Westrom

Heeft u werk teveel, mensen tekort of behoefte aan flexibel personeel én wilt u maatschappelijk verantwoord ondernemen? Dan bent u bij de maatschappelijke werkbedrijven NLW Groep (Noord-Limburg) en Westrom (Midden-Limburg) aan het juiste adres. Graag stellen wij ons even voor!

Werk staat centraal
NLW Groep (Noord-Limburg) en Westrom (Midden-Limburg) staan beide al meer dan 40 jaar voor waardevol en passend werken met mensen met een arbeidsbeperking. Wij integreren mensen in de samenleving door middel van werk. Mensen die om welke reden dan ook een afstand hebben tot de reguliere arbeidsmarkt. Verder maken we het mogelijk dat mensen volwaardig aan het werk kunnen, daar waar het hen op eigen kracht (nog) niet lukt.

Uw partner in werk
Als maatschappelijke werkbedrijven bieden wij ondersteuning aan werkgevers bij het flexibel kunnen inspelen op de economische en commerciële omstandigheden van hun bedrijf. De mogelijkheden zijn uiteenlopend; van het uitbesteden van productie(processen) op uw eigen locatie, het uitbesteden van productie(processen) bij een werkbedrijf op locatie, tot het inhuren van tijdelijk personeel (detacheren). Op de eigen locaties beschikken NLW Groep en Westrom over de benodigde werkruimte, magazijnruimte, machines en gereedschappen. De bedrijven hebben de technische expertise en kennis in huis om flexibel en snel in te spelen op de wensen van u als opdrachtgever.

Assemblage en montage, logistiek etc.
U kunt bij NLW Groep en Westrom terecht voor een duurzame samenwerking als het gaat om  specifieke montage- en assemblagewerkzaamheden. Zo kunt u bijvoorbeeld voor- en nabewerkingen, kabelbomen maken, soldeerwerkzaamheden, doseren (tellen of wegen) en afvullen aan ons uitbesteden.

Ook kunt u bij ons terecht voor het uitbesteden van (delen van) het logistieke proces op het gebied van verpakken, ompakken en assembleren. Hierbij kunt u denken aan verpakken en ompakken van bulk- naar stukgoederen, van grote naar kleinere verpakkingseenheden, herverpakken of actieverpakken. Stickeren, labelen en coderen kunnen ook deel uitmaken van het proces dat wordt uitbesteed. Op het technische vlak kunt u denken aan montage van onder andere motoren en elektronische apparatuur.

Maak kennis met…
Nieuwsgierig naar de mogelijkheden voor uw bedrijf? Neem dan geheel vrijblijvend contact op met NLW Groep of Westrom. Zij staan u graag te woord en denken actief met u mee. Tevens bent u bij dezen van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de ontbijtsessie welke door de bedrijven gezamenlijk wordt georganiseerd aan het eind van het jaar. Tijdens deze ochtend wordt u meegenomen in ‘de wereld van het maatschappelijk werkbedrijf’ en wordt u geïnspireerd over de mogelijkheden voor uw bedrijf. Meer informatie over deze sessie volgt binnenkort.
 

Westrom (Midden-Limburg)   
De Hanze 1 
6041 PA Roermond   
www.westrom.nl      
T 0475-389898  
E westrom@westrom.nl

 

NLW Groep (Noord-Limburg)            
Smakterweg 19                                   
5804 AE Venray                                 
www.nlw.nl                                       
T 0478-552323                                   
E info@nlw.nl                    

 

 


gepubliceerd: 9 januari 2019

Westrom maakt zich sterk voor taal

Een jaar na de ondertekening van het regionale taalakkoord, heeft Westrom ook het landelijke Taalakkoord Werkgevers ondertekend. Daarmee is de ambitie uitgesproken om een taalvriendelijke werkomgeving te creëren. Algemeen directeur Henriëtte Maas en Westrom-collega/taalambassadeur Jeroen Rosbender namen op 8 januari 2019 samen het bijbehorende certificaat in ontvangst. Het certificaat werd uitgereikt door Astrid Jülicher, namens Leren en Werken Midden-Limburg. Westrom maakt zich sterk voor taal, want een taalvaardige medewerker heeft meer kansen op de arbeidsmarkt. En dát sluit aan bij de missie van het bedrijf om mensen te helpen bij hun ontwikkeling.

Meer zelfvertrouwen
Meer dan 700.000 werkenden hebben moeite met lezen, schrijven en communiceren in het Nederlands. Voor medewerkers met een lage taalvaardigheid is het lastig om formulieren in te vullen, e-mails te versturen en veiligheidsinstructies te lezen. Een taalachterstand heeft ook grote invloed op de onderlinge communicatie met collega’s op de werkvloer. En voor wie de Nederlandse taal niet goed beheerst, is het niet makkelijk om zich verder te ontwikkelen. Door aandacht te besteden aan taal op de werkvloer krijgen medewerkers meer zelfvertrouwen en durven ze vragen te stellen. En dat komt de productie en de veiligheid ten goede. Daarom maakt Westrom zich sterk voor taal door een taalvriendelijke omgeving te creëren. Medewerkers en deelnemers aan re-integratietrajecten worden gescreend op hun taalvaardigheid en ondersteund en begeleid richting taalscholing. Deelnemers met kinderen worden gewezen op de voorleesactiviteiten in de bibliotheek. Binnenkort is er een afspraak met de bibliotheek om de samenwerking verder uit te bouwen. Ook werkt Westrom mee aan (gemeentelijke) bewustwordingscampagnes.

Taalambassadeur
Westrom-medewerker Jeroen Rosbender zette anderhalf jaar geleden de stap om beter te leren lezen en schrijven. En met succes! “Ik heb veel meer zelfvertrouwen”, zegt Jeroen. “In mijn vrije ben ik rapporteur bij de KNVB en ik kan nu veel beter rapporten schrijven. En ik kan mijn kinderen nu helpen met het maken van huiswerk.” Vanwege Jeroens enthousiasme is hij door de bibliotheek benoemd tot taalambassadeur. In die rol zet hij zich vrijwillig in om zijn eigen ervaringen te delen met mensen die laaggeletterd zijn en hen te helpen om de drempel richting onderwijs te verlagen.

Van elkaar leren
Bij het Taalakkoord zijn meer dan 150 werkgevers en branches aangesloten. Zij zien de voordelen van een goede Nederlandse taalvaardigheid voor alle medewerkers en zetten zich in voor het terugdringen van laaggeletterdheid. Als ondertekenaar van het Taalakkoord maakt Westrom nu deel uit van een netwerk waarin kennis, ervaringen en goede voorbeelden worden gedeeld om van elkaar te kunnen leren. Op 23 mei a.s. organiseert MVO-platform Konnekt’os samen met Leren en Werken Midden-Limburg een workshop voor regionale ondernemers. Ook Jeroen deelt daar graag zijn ervaringen!

 


gepubliceerd: juli 2018

Jongeren uit Eritrea aan de slag bij Westrom

Kick-off traject “Van kwetsbaarheid naar veerkracht

Eind juli 2018 komen 25 alleenstaande Eritrese jongeren in een traject bij Westrom. Zij starten op de diagnose-afdeling, waar hun mogelijkheden en interesses in kaart worden gebracht. Het traject bestaat uit de hoofdelementen werken, inburgering (taal) en sport. Op 17 juli 2018 organiseerde Westrom een kick-off van het traject  “Van kwetsbaarheid naar veerkracht”, dat samen met de gemeente Roermond is vormgegeven.

De groep van 25 jonge Eritrese statushouders heeft nu een plek gevonden binnen de gemeente Roermond, waar zij een nieuwe start gaan maken in een traject dat als doel heeft om van integratie naar participatie te groeien in de Nederlandse samenleving. Westrom werkt hierin samen met een groot aantal organisaties uit het sociale domein. Samen zorgen zij, ieder vanuit zijn eigen professionaliteit, voor een sluitende aanpak rondom deze jongeren.

Tijdens de kick-off bijeenkomst gaf Nathalie Timmermans, divisiemanager Arbeidsontwikkeling bij Westrom, tekst en uitleg over het traject in aanwezigheid van de jongeren en alle betrokken organisaties. Voor de jongeren had Westrom een hand-out gemaakt in het Tegrinya, de hoofdtaal van Eritrea.

De Eritrese jongeren starten met het onderdeel werken op basis van 20 uur per week. Vervolgens wordt het onderdeel inburgering (taal) toegevoegd aan het traject. Uiteindelijk volgt het onderdeel sport. Deze drie onderdelen zullen samen een volledige werkweek gaan omvatten. Hoofddoel van het traject is om de jongeren zo snel mogelijk te laten inburgeren, zodat zij een goede start richting onderwijs of arbeidsmarkt kunnen maken.

Als ondersteuning is Binyam Andebrhan van Nieuwlander aan dit traject toegevoegd. De heer Andebrhan was ooit een alleenstaande minderjarige vluchteling (AMV) en is nu een doorgewinterde professional op het gebied van vluchtelingen, welzijn en overheid.

Binnen Westrom is de komst van de statushouders goed voorbereid. Er zijn workshops voor iedereen die direct betrokken is bij het werken met de Eritrese jongeren, waarbij de deelnemers meer te weten komen over de achtergrond van deze specifieke doelgroep. Dit helpt om de communicatie makkelijker te maken en hun gedrag te leren begrijpen. Deze workshops worden eveneens verzorgd door de heer Andebrhan.                                                                                                              

De jongeren die bij Westrom aan de slag gaan kunnen rekenen op ondersteuning en praktische hulp van diverse organisaties. Ieder zorgt, vanuit zijn eigen professie, voor de noodzakelijke begeleiding. Alle betrokken partijen zijn zeer positief over de integrale aanpak, die werken, wonen en welzijn tot één geheel gaan verbinden. Op deze manier kan worden bereikt dat het project méér is dan een traject naar werk: een traject dat leidt tot succesvol en veerkrachtig participeren in de Nederlandse maatschappij.

 


gepubliceerd: 24 mei 2018

PERSBERICHT

Zitten is het nieuwe roken!

Tijd voor een gezondere levensstijl

Duurzaam en vitaal werken. Dat klinkt ingewikkeld, maar het is ontzettend belangrijk voor je gezondheid. Je lichaam zo min mogelijk belasten, krachtig en energiek te werk gaan, dat is duurzaam en vitaal werken. Toch ontstaan er nog vaak genoeg gezondheidsproblemen. Wat zijn de oorzaken? Wat zijn de gevolgen? En wat zijn de oplossingen? Daar komen we achter in een gesprek met Mitch Snijders, Trainee Kwaliteit, Arbo en Milieu bij Westrom.

Duurzaam en vitaal werken, waarom is dat zo ontzettend belangrijk voor ons?

“Gezondheid is altijd een van de belangrijkste kernwaarden in ons leven. Aangezien we allemaal langer moeten gaan doorwerken, wordt het voorkomen van gezondheidsklachten steeds belangrijker. Je wilt je gelukkig voelen en productief te werk gaan. Niet alleen op je werk, maar ook in je thuissituatie.”

Hoe ontstaan die gezondheidsklachten?

“Dat heeft meerdere redenen. Een van die redenen is dat mensen bijvoorbeeld veel te lang op hun stoel zitten gedurende de werkdag. Dan zit je achter je computer, dan zit je tijdens een werkoverleg. Je zit meestal ook tijdens je lunch. Veel zitten is ongezond. Een mens is namelijk niet gebouwd om veel te zitten. Je hebt nu eenmaal ook beweging nodig.”

Wat kunnen de eventuele gevolgen zijn van langdurig zitten?

“De gevolgen kunnen vaak erger zijn dan je denkt. Langdurig zitten kan leiden tot spierklachten, chronische aandoeningen als hart- en vaatziekten, diabetes type 2, kanker en je kunt er ook depressief van raken. Er bestaat een kans op verhoogd risico op vroegtijdig overlijden. Daarom wordt veel zitten ook wel ‘’het nieuwe roken’’ genoemd. Ook bij Westrom zien we signalen van dit soort klachten.”

Wat zou je er dan aan kunnen doen om deze gezondheidsklachten te verminderen?

“Belangrijk is om meer bewustwording te creëren bij de medewerkers over de gevaren van langdurig zitten. Uiteraard moeten de werknemers ook meer gestimuleerd worden om meer te gaan bewegen, zowel tijdens als na hun werk. Hiervoor kunnen diverse hulpmiddelen worden ingezet. Er kunnen bijvoorbeeld zitballen, zit-stabureaus, actieve zitkrukken en deskbikes worden ingezet om het werk te combineren met bewegen. De komende maanden gaan wij ook bij Westrom met dit soort  hulpmiddelen aan de slag in samenwerking met een student van Ergotherapie van Zuyd Hogeschool. Wellicht zal dit in het begin een onbekend en grappig gezicht opleveren, maar uiteindelijk werken wij samen naar een betere en vitalere toekomst.”

Werkt het ook echt?

 “Ja, het is wetenschappelijk bewezen dat medewerkers minder klachten ervaren en minder snel uitvallen. Even de benen strekken, even frisse lucht halen, het werkt enorm goed voor de hersenen. Het liefst moet je om het halfuur even een beweegmoment zien te vinden. Je werkt gewoon productiever en je hebt nergens last van.”

 


gepubliceerd: 18 april 2018

PERSBERICHT

Ruim 700 bezoekers tijdens Open Dag Westrom

Na maanden van voorbereiding was het op zaterdag 14 april jl. zover: de Open Dag bij Westrom! Op deze zonovergoten dag was het vooral de bedoeling om iedereen een kijkje te laten nemen binnen de muren van ons Participatiebedrijf.  De belangstelling van o.a. familieleden, omwonenden, raadsleden en wethouders uit de deelnemende gemeenten was groot, warm en enthousiast. Ruim 700 geïnteresseerden hebben wij deze dag verwelkomd. Het werd een geweldige dag!  

De eerste bezoekers stonden al ruim een half uur voor aanvang van het eerste tijdsblok van 10:00 uur te popelen om naar binnen te mogen. Rond 16:00 uur gingen de laatste bezoekers weer naar huis. Het was bijzonder druk in het lokaal met informatie over individuele detacheringen. Ook de medewerkers die informatie verstrekten over kwaliteit, Arbo en milieu trokken een breed publiek. Maar ook diverse andere afdelingen, zoals de diagnoseafdeling, de fietsenassemblage en het grote magazijn, trokken veel bekijks.  

De reacties waren louter positief. Veel mensen gaven aan dat ze verrast waren over de diversiteit aan werksoorten. De medewerkers oogstten de meeste lof, en terecht! Zij hebben zich op hun vrije zaterdag belangeloos ingezet om de Open Dag op rolletjes te laten verlopen. Hun enthousiasme en inspanningen werden erg gewaardeerd. In de enquête kregen we ook veel complimenten voor de vriendelijkheid van het personeel. “Ik heb veel informatie gekregen. Het is fijn om te zien dat er zoveel gevarieerd werk is te zien bij Westrom”, aldus een bezoeker. “Voor herhaling vatbaar; het was indrukwekkend, gezellig en goed georganiseerd”, was een veel gehoorde mening.

Na afloop van de rondgang kon men onder genot van een lekker kopje koffie en vlaai de dag nabespreken. De bezoekers beoordeelden de Open Dag gemiddeld met een 8,7! Een geweldig resultaat van een zeer geslaagde dag!​

Wij willen iedereen bedanken die deze mooie dag mogelijk heeft gemaakt, zowel de bezoekers als de vrijwilligers.

 


gepubliceerd: 14 maart 2018

PERSBERICHT   

Open Dag bij Westrom
Vijf jaar geleden betrok Westrom het bedrijfspand aan De Hanze 1 in Roermond, waar dagelijks zo'n 500 medewerkers aan de slag zijn.
Op zaterdag 14 april a.s. zet het bedrijf graag voor één dag de deur ook open voor het publiek. Kom kijken bij Westrom!

Op zaterdag 14 april 2018 is iedereen van harte welkom om een kijkje te nemen achter de schermen van participatiebedrijf Westrom. Op deze dag wordt het brede pallet aan mogelijkheden gepresenteerd en zijn diverse werkzaamheden te zien die door Westrom-medewerkers worden uitgevoerd. Bezoekers kunnen gedurende drie tijdsblokken van anderhalf uur via een uitgezette route van activiteit naar activiteit lopen en zich zo een beeld vormen over het bedrijf. Natuurlijk is er na afloop koffie en iets lekkers en ontvangt iedereen een leuk aandenken.

Aanmelden voor de Open Dag is mogelijk via www.westrom.nl. Er geldt een maximum aantal bezoekers per tijdsblok. Wees er dus snel bij!

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Westrom is een participatiebedrijf met passie en durf. Voor vijf gemeenten in Midden-Limburg zet Westrom zich dagelijks in om mensen middels werk maximaal te ontplooien. Wij hebben de overtuiging dat iedereen talenten heeft die het verdienen om te worden ontwikkeld en benut. Ruim 1500 gemotiveerde medewerkers zijn bij of via Westrom aan de slag. Daarmee vervult de organisatie al 40 jaar een belangrijke maatschappelijke functie en zijn wij één van de grotere werkgevers in de regio. Westrom, partner in participatie.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


 

 

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

* verplicht veld
Kennis & expertise

Kennis & expertise

Als lid van MKB-Limburg kunt u gebruikmaken van de kennis en expertise van onze partners. Op welk vakgebied kunnen zij u ondersteunen?

Lees meer
Word lid van MKB-Limburg!

Word lid van MKB-Limburg!

Profiteer van het provinciale netwerk van Business Club Limburg, belangenbehartiging, projecten en ledenvoordelen van MKB-Limburg. Lid worden?

Lees meer
Leden aan het woord

Leden aan het woord

Leden van MKB-Limburg aan het woord. Wie zijn ze en wat voor onderneming heeft men? Welke rol speelt MKB-Limburg voor hun onderneming? Lees de verhalen van onze leden en raak geïnspireerd.

Lees meer

Volg ons op

Twitter Linkedin Facebook
Design & development: Advance Communications BV