MKB-Limburg - PARTNERS-MKBLIMBURG - HR - ARBO
slide image
Slide background

ARBO REGIO Poostwachter Zuid

ARBO

gepubliceerd: 13 april 2018

Arbo: kostenpost of verdienmodel?

Investeren in arbo of verzuim staat bij veel ondernemingen niet op de eerste plaats. Het behoort niet tot de core business van een organisatie en opbrengsten van dergelijke investeringen zijn lastig meetbaar. Dan liever nieuwe pc’s en de laatste iPhone voor de medewerkers. Hier heb je immers meteen plezier van. Medewerkers blij, jij blij. Of toch niet…?!

Verzuim wordt grofweg in drie pijlers ingedeeld: kort, middellang en lang. Vaak zien ondernemers langdurig verzuim als een groot risico. Dat klopt maar ten dele. Ja, langdurig verzuim vraagt om grote financiële investeringen. Er is sprake van loondoorbetalingsverplichting, kosten van verzuimbegeleiding door de arbodienst en noodzakelijke interventiekosten die re-integratie bespoedigen. Om nog maar te zwijgen over de tijd die je als ondernemer of andere interne stakeholder kwijt bent met administratieve rompslomp.

Hoe paradoxaal het ook klinkt, lang verzuim is een mindere storende factor in het bedrijfsproces. Vaak zijn er voldoende signalen om preventief in actie te komen. En bij langdurig verzuim ben je als organisatie in staat om tijdig vervanging in te regelen en continuïteit te borgen.

Nee, het is het kortdurend verzuim dat een ondernemer het meeste geld kost (een slordige € 250,- per persoon per dag) en – nog veel belangrijker – primaire bedrijfsprocessen verstoort. Het terugdringen van verzuim loont dus. Vaak kom je al een heel eind door in gesprek te blijven met je medewerkers. Zo hoor en ervaar je wat er speelt op de werkvloer en toon je jouw betrokkenheid als ondernemer. Daarmee verlaag je een eventuele drempel vanuit medewerker om aan te geven wat hem/haar dwarszit. Aandacht doet vaak wonderen.

Dat neemt echter niet weg dat je moet zorgen voor een aantal goede basisvoorzieningen op het gebied van arbozaken: iedereen moet werken met dezelfde spelregels. Denk hierbij aan een verzuimreglement, een arbocontract en houd rekening met de aanpassingen in de wetgeving sinds 1 juli jl. Last but not least… als ondernemer ben je gebaat bij betrokken arbodienst en casemanager die adviseert, signaleert en uitvoert. Kortom: iemand die je een hoop zorgen uit handen neemt. Én die je geld bespaart. Zo kun je toch die nieuwe pc’s of iPhones aanschaffen.

Voor meer informatie en praktische tips: neem contact op met de schrijver Michel Smits, directeur Regiopoortwachter Zuidoost via 06-14310268.

 


Regiopoortwachter Zuidoost | Kennissessie ‘Regie op verzuim en vitaliteit’ | 20 maart 2018

Deze kennissessie “regie op verzuim en vitaliteit” is een coproductie van 2 MKB Business Partners Thaeles en Regiopoortwachter Zuidoost en is bedoeld voor leidinggevenden die in hun rol als casemanager verantwoordelijk zijn voor de verzuimbegeleiding van hun medewerkers. In de kennissessie komt aan bod op welke manier het proces van verzuimbegeleiding verbeterd kan worden.

Er wordt bijvoorbeeld onvoldoende opvolging gegeven aan vroege signalen die kunnen leiden tot verzuim. Of het wordt als lastig ervaren om als casemanager de regie te houden in het verzuimproces. Ook kan het moeilijk zijn om in een gesprek met een (zieke) medewerker doortastende vragen te stellen (“onderbuikgevoel” benoemen) en zaken adequaat vast te leggen.

Deze sessie is een samenvatting van een training die regulier gedurende 2 dagdelen wordt verzorgd. U bent van harte welkom om zelf casuïstiek in te brengen, bij voorkeur voorafgaand aan de bijeenkomst via e-mail aan michel.smits@rpwzo.nl. Tijdens de sessie is er voldoende ruimte voor het stellen van vragen/interactie. Mocht uw vraag (onvoldoende) aan bod komen, dan is er na afloop van de sessie gelegenheid om alsnog uw vraag door te nemen met een adviseur van Thaeles of Regiopoortwachter Zuidoost.

Enkele voorbeeldvragen:

 • Wat mag ik aan mijn zieke medewerker vragen?
 • Hoe voer ik een goed verzuimgesprek?
 • Welke afspraken kan ik zelf maken met mijn medewerker m.b.t. de re-integratie?
 • Hoe kan ik zoveel als mogelijk inzoomen op mogelijkheden van werknemer?
 • Wat kan ik doen als mijn medewerker niet meewerkt aan zijn/haar re-integratie?
 • Wat is de specifieke rol van de bedrijfsarts en waarop wil ik dat hij/zij antwoord geeft?
 • Wat mag ik vastleggen in het dossier?
 • Hoe kan mijn organisatie komen van verzuim naar vitaliteit?

Datum: 20 maart 2018
Locatie: Ondernemersplein Limburg, Steegstraat 5, Roermond
Ontvangst: 16.00 uur. Einde: 18.00 uur.
Parkeren: U kunt parkeren op het parkeerterrein van het Ondernemersplein, of op het nabijgelegen Wilhelminaplein.

Deze kennissessie is alleen toegankelijk voor MKB-leden en richt zich op ondernemers van kleine en middelgrote bedrijven met personeel.

________________________________________________________________________________________________

20 oktober 2017

Regiopoortwachter Zuidoost | Even voorstellen

Regiopoortwachter Zuidoost (www.rpwzo.nl) is de arbodienstverlener voor werkgevers en hun werknemers in de regio Zuidoost-Nederland. Het maakt onderdeel uit van een landelijk samenwerkingsverband van partnerbedrijven met een ruime achtergrond en ervaring op het gebied van verzuim, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid, samenwerkend onder de naam Regiopoortwachters.nl. Dit initiatief is opgericht in 2005 vanuit de volgende gedachte: 'Regionale ondernemers die handelen vanuit een bewezen en succesvol gezamenlijk gedragen concept, hebben een grotere toegevoegde waarde dan traditionele landelijke arbo- en reintegratiediensten of kwetsbare kleinere adviesbureaus'.

In onze optiek begint de aanpak van verzuim, of nog beter het voorkomen daarvan, in een zo vroeg mogelijk stadium. Daarom beschikt Regiopoortwachter Zuidoost over adviseurs en casemanagers die uw organisatie en uw medewerkers praktisch kunnen ondersteunen bij het opzetten en uitvoeren van uw verzuim- en werkhervattingbeleid. Een pragmatische aanpak die naar behoefte van uw organisatie kan worden ingericht; signalerend, met korte lijnen richting de organisatie en een vast aanspreekpunt in de regio.

Regiopoortwachter Zuidoost kenmerkt zich door:

 • Een persoonlijke casemanager als centraal persoon die het gehele verzuimproces coördineert en bewaakt. De casemanager schakelt uw vaste bedrijfsarts of een andere discipline in daar waar noodzakelijk of wenselijk, zoals bij het uitvoeren van een RI&E.- Een doortastende bedrijfsarts die kennis heeft van uw organisatie en de markt en heldere, bondige terugkoppelingen geeft.
 • Arbeidsdeskundige advisering, toetsing en signalering op vaste momenten in het verzuimproces of op uw verzoek.
 • Een continue, poortwachterproof proces: met behulp van een digitaal verzuimsysteem (verzuimsignaal) en bewaking door uw casemanager vinden tijdig en opeenvolgend de juiste interventies plaats.
 • Een regionale aanpak: zowel uw casemanager als bedrijfsarts hebben ervaring met de arbeidsmarkt in uw omgeving en spreken 'de taal' van de regio.
 • Indien wenselijk inzet van interventies door deskundige adviseurs (arbeidsdeskundige onderzoeken, 2e spoor trajecten, coaching, mediation etc.) door middel van 'een warme overdracht en een optimale samenwerking. Regiopoortwachter Zuidoost werkt hiertoe o.a. samen met Thaeles B.V. (wwww.thaeles.nl).

De dienstverlening van Regiopoortwachter Zuidoost wordt op basis van uw behoeften ingevuld en uitgevoerd, waarbij u toegang krijgt tot uw digitale verzuimsysteem.

Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op met Michel Smits via 088-077 04 00.

 20 november 2017

Regiopoortwachter Zuidoost | Heeft u alles op orde voor de nieuwe Arbowet?

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

* verplicht veld
Kennis & expertise

Kennis & expertise

Als lid van MKB-Limburg kunt u gebruikmaken van de kennis en expertise van onze partners. Op welk vakgebied kunnen zij u ondersteunen?

Lees meer
Word lid van MKB-Limburg!

Word lid van MKB-Limburg!

Profiteer van het provinciale netwerk van Business Club Limburg, belangenbehartiging, projecten en ledenvoordelen van MKB-Limburg. Lid worden?

Lees meer
Leden aan het woord

Leden aan het woord

Leden van MKB-Limburg aan het woord. Wie zijn ze en wat voor onderneming heeft men? Welke rol speelt MKB-Limburg voor hun onderneming? Lees de verhalen van onze leden en raak geïnspireerd.

Lees meer

Volg ons op

Twitter Linkedin Facebook
Design & development: Advance Communications BV