MKB-Limburg - PARTNERS-MKBLIMBURG - HR - ARBEIDSMARKT-INFORMATIE
slide image
Slide background

Arbeidsmarkt informatie UWV

Arbeidsmarkt informatie

 

 


gepubliceerd: 22 november 2019

Symposium Schaarste op de Limburgse Arbeidsmarkt

Feiten, Cijfers en Oplossingen voor Werkgevers

Op maandag 9 december organiseren MKB-Limburg, haar businesspartner UWV en Marketingcirkel Limburg het symposium “Schaarste op de Arbeidsmarkt, Feiten, Cijfers en Oplossingen voor Limburgse werkgevers” in Cultuurfabriek ECI in Roermond. Het symposium is bedoeld voor werkgevers, personeelsmanagers en communicatie specialisten.

Lees hier meer

 


gepubliceerd: 15 oktober 2019

Een frisse blik op de arbeidsmarkt

Hoe staat ’t eigenlijk écht met de arbeidsmarkt? Krap, krapper, krapst, zo wordt het wel samengevat. Bedrijven noteren een recordaantal vacatures en de inhoud van functies gaat veranderen. Maar is er reden voor een mineurstemming? Integendeel! Want Nederland heeft nog een onbenut arbeidspotentieel van ongeveer een miljoen mensen; mensen met specifieke kennis, ervaring en vooral heel veel competenties.

Kunnen we die twee ontwikkelingen op elkaar leggen, als puzzelstukjes die naadloos in elkaar vallen? En zo ja, hoe dan? Een panklaar antwoord is er natuurlijk niet. Maar wat enorm kan helpen, is anders te kijken en anders te doen. Wat dat precies betekent? Kom op 5 november aanstaande naar ons event ‘Een frisse blik op de arbeidsmarkt’. Een inspirerend en vooral interactieve bijeenkomst voor ondernemers, directeuren en HR professionals. Onderwerpen die de revue passeren, zijn trends & ontwikkelingen, een duidelijk beeld van de regionale arbeidsmarkt (Regio in Beeld) en vooral heel veel praktische inzichten om eens op een andere manier naar uw werving- en selectieproces te kijken. Kortom: een event waar u bij wilt zijn.

Meld u zich hier aan.

 


gepubliceerd: 28 mei 2019

Update digitale dashboard Basiscijfers Jeugd

Het digitale dashboard van de Basiscijfers Jeugd van SBB en UWV is geüpdatet. Met de Basiscijfers Jeugd geven UWV en SBB een actueel beeld van de kansen en mogelijkheden voor jongeren op de regionale arbeidsmarkt en stagemarkt. Dat doen zij in de vorm van interactieve dashboards. Elk kwartaal publiceren zij een update met recentere cijfers of aanvullende informatie. Ditmaal vindt u nieuwe cijfers over mbo-vacatures, WW-instroom en geregistreerd werkzoekenden UWV.

De belangrijkste uitkomsten van de nieuwe Basiscijfers Jeugd zijn als volgt:

 • Aantal mbo-vacatures is met 7% toegenomen
  • In 2018 ontstonden ruim 541.000 vacatures op mbo-niveau. Dit is een stijging van 7 procent ten opzichte van een jaar eerder (bijna 507.000).
  • Veruit de meeste vacatures zijn er binnen de beroepsgroep Retail (96.420), Gastvrijheid (96.370) en gevolgd door Zorg (41.850), Groothandel en internationale handel (36.910), Transport en logistiek (36.860), Metaal en metalektro (28.800), en Technische installaties en systemen (28.110).
  • De stijging zit in absolute zin vooral bij de beroepsgroep Retail (+12.230), Technische installaties en systemen (+7.160), Winkelambacht (+3.680), en Transport en logistiek (+2.730). Van een daling is met name sprake bij Zorg (-4.960), Afbouw en onderhoud (-1.100) en Metaal en metalektro (-970).
 • Instroom van jongeren in de WW is afgenomen met 4%
  • De instroom van jongeren in de WW is in januari t/m april 2019, vergeleken met dezelfde periode in het voorgaande jaar, afgenomen van 18.625 naar 17.942. Een afname van 4%.
  • Voor de meeste sectoren gold een daling van de instroom van het aantal jongeren in de WW. Vooral in de landbouw, bosbouw en visserij (-18%), de detailhandel (-12%) en de uitzendbranche (-8%) was er sprake van een daling van de instroom.
  • Het aantal nieuwe WW-uitkeringen voor jongeren nam toe in de horeca (7%), het openbaar bestuur (5%), vervoer en opslag (3%) en de bouwnijverheid (3%).
  • De regio’s met de grootste afname zijn Gorinchem (-21%), Zeeland en Stedendriehoek en Noordwest Veluwe (beiden -16%). De regio’s met een toename van het aantal nieuwe WW-uitkeringen voor jongeren zijn Helmond-De Peel (24%), Flevoland (16%), Midden-Brabant en Noordoost-Brabant (beiden 11%).

Direct naar de Basiscijfers Jeugd.


gepubliceerd: 13 februari 2019

Update digitale dashboard Basiscijfers Jeugd

Het digitale dashboard van de Basiscijfers Jeugd van SBB en UWV is geüpdatet. Met de Basiscijfers Jeugd geven UWV en SBB een actueel beeld van de kansen en mogelijkheden voor jongeren op de regionale arbeidsmarkt en stagemarkt. Dat doen we in de vorm van interactieve dashboards. Elk kwartaal publiceren we een update met recentere cijfers of aanvullende informatie. Ditmaal vernieuwden we de cijfers over mbo-vacatures, WW-instroom, kans op werk, kans op stage/leerbaan, studenten en gediplomeerden, gestarte stages en leerbanen, erkende leerbedrijven en regionale ‘stagependel’.


De belangrijkste uitkomsten van de nieuwe Basiscijfers Jeugd zijn als volgt:

 • Aantal mbo-vacatures is met 10% toegenomen
  • In de periode van januari tot en met september 2018 ontstonden ruim 418.000 vacatures op mbo-niveau. Dit is een stijging van ruim 10 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder (ruim 379.000).
  • Veruit de meeste vacatures zijn er binnen de beroepsgroep Gastvrijheid (74.500) en Retail (73.600), gevolgd door Zorg (36.300), Transport en logistiek (28.400), Groothandel en internationale handel (27.600), Metaal en metalektro (21.700), en Technische installaties en systemen (21.200).
  • De stijging in de genoemde periode (jan-sept ‘18 t.o.v. jan-sept ‘17), zit in absolute zin vooral bij de beroepsgroep Retail (+11.000), Technische installaties en systemen (+6.120), Winkelambacht (+2.780), Transport en logistiek (+2.700), en Zorg (+2.540). Van een daling is vooral sprake bij Afbouw en onderhoud (-920) en Gezondheidstechnisch vakmanschap (-250).
 • Instroom van jongeren in de WW afgenomen met 17%
  • De instroom van jongeren in de WW is in januari t/m december 2018, vergeleken met dezelfde periode in het voorgaande jaar, afgenomen van 61.964 naar 51.496. Een afname van 17%.
  • Voor alle sectoren geldt een daling van het aantal nieuwe WW uitkeringen voor jongeren. De grootste daling is zichtbaar in het onderwijs (-36%), de detailhandel (-21%) en de financiële & zakelijke dienstverlening (-20%; dit is inclusief de uitzendbranche waar de daling -26% was).
 • Gunstige kansen op werk voor studenten na opleiding timmerman, verzorgende IG of mbo-verpleegkunde
  • Jongeren die nu starten met een mbo-opleiding op niveau 2 hebben een gunstige kans op werk als zij bijvoorbeeld kiezen voor de opleiding Timmerman, Chauffeur wegvervoer of Aankomend medewerker grondoptreden. Op mbo-niveau 3 geldt dat onder andere voor de opleiding Verzorgende IG, Verkoopspecialist en Zelfstandig werkend kok en op mbo-niveau 4 bijvoorbeeld voor MBO-Verpleegkundige, Technicus engineering en Middenkaderfunctionaris Bouw.
  • Op mbo-niveau 2 is er een gunstige kans op stage bij onder andere de opleiding Verkoper, Aankomend medewerker grondoptreden en Kok. Op mbo-niveau 3 geldt dat bijvoorbeeld voor de opleiding Verkoopspecialist, Sport- en bewegingsleider en Zelfstandig medewerker travel & hospitality en op mbo-niveau 4 onder andere voor Manager/ondernemer horeca, Middenkaderfunctionaris Bouw en Leidinggevende leisure & hospitality.
  • Van een gunstige kans op een leerbaan op mbo-niveau 2 is onder andere sprake bij de opleiding Timmerman, Verkoper en Chauffeur wegvervoer. Op mbo-niveau 3 geldt dat bijvoorbeeld voor de opleiding Verzorgende IG, Verkoopspecialist en Zelfstandig werkend kok en op mbo-niveau 4 onder andere voor MBO-Verpleegkundige, Manager retail en Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg.
 • Aantal mbo-studenten gestegen tot ruim 496.000.
  • Het totaal aantal mbo-studenten is in 2018-2019 met bijna 13.500 gestegen ten opzichte van het voorgaande studiejaar tot ruim 496.000.
  • De opleidingsrichting met veruit de meeste studenten is Zorg (87.700), gevolgd door Welzijn (34.700), Gastvrijheid (32.400), en Retail (28.800).
  • In schooljaar 2017-2018 behaalden in totaal bijna 151.000 mbo-studenten hun diploma. Dat is ongeveer 5.500 lager dan het schooljaar daarvoor.
  • De opleidingsrichting met veruit de meeste gediplomeerden is Zorg (26.600), gevolgd door Entree (10.500), Gastvrijheid (10.000), en Retail (9.700).
 • Meeste actieve leerbedrijven in de richting zorg, office en welzijn
  • In Nederland zijn er in totaal ruim 254.000 leerbedrijven met één of meer erkenningen. Daarvan is 47% actief, dat wil zeggen dat er in het afgelopen studiejaar één of meer mbo-studenten in de praktijk zijn begeleid. Het aantal leerbedrijven schommelt de laatste jaren rond de 260.000.
  • De meeste actieve leerbedrijven zijn er in de richting Zorg (24.100), gevolgd door Office (16.300), Welzijn (16.200), Retail (15.500), Groen (13.000), en Gastvrijheid (11.700).

 

Direct naar de Basiscijfers Jeugd.

 


 

 

gepubliceerd: 1 november 2018 

Maakt u kennis met ArbeidsmarktInzicht.

ArbeidsmarktInZicht is het vervolg op het in 2015 gelanceerde arbeidsmarktdashboard: een initiatief van zes regio’s in Zuidoost-Nederland en de provincies Brabant en Limburg, verenigd in Brainport Network. Doel is het beschikbaar maken van actuele, transparante arbeidsmarktinformatie die binnen en tussen regio’s dialoog en samenwerking stimuleert. Denk daarbij aan actie vanuit overheden, onderwijs, ondernemers en werknemers.
 
Sneller en gebruiksvriendelijker dan voorheen biedt het platform inzicht in regionale arbeidsmarktontwikkelingen, met tekst en uitleg bij cijfers en grafieken, en op de homepage de laatste trends. Inloggen hoeft niet.
U vindt er op de regio toegespitste nieuwsedities, dat wil zeggen: voor de deelnemende provincies Noord-Brabant, Limburg, Utrecht, Drenthe en Overijssel. Nieuwskoppen laten zich eenvoudig scannen. En stuit u op iets interessant, dan kunt u daar vervolgens dieper induiken, tot de brondata aan toe.
 
De basis van ArbeidsmarktInZicht is nog altijd een unieke bundeling van realtime arbeidsmarktinformatie uit bronnen zoals CBS, UWV, SBB, LISA, ROA en Jobfeed en de mogelijkheid om daar gewenste arbeidsmarktinformatie uit te destilleren. Verschillende ingangen leiden naar relevante data: behalve door te filteren op thema’s, komt u bijvoorbeeld waar u wezen moet met doorklikken op een artikel of visual.
 
De komende tijd vinden er gesprekken plaats om te achterhalen op welke manier het platform gebruikt wordt en welke mogelijkheden er zijn om het platform verder te optimaliseren. Neemt u dus een kijkje op www.arbeidsmarktinzicht.nl, vertel mensen over het initiatief en geeft u vooral feedback als u iets mist of iets onduidelijk vindt.


Uitnodiging 9-10 | Werken in de grensregio | Hiltho 2017

Beste ondernemer,

De arbeidsmarkt wordt krapper en het wordt steeds moeilijker om uw vacatures in te vullen. Wellicht dat grensoverschrijdende werving u een oplossing kan bieden.

Hiltho 2017
Op de Hiltho 2017 presenteert het team Grenswerk van UWV zich door met een stand aanwezig te zijn. Wij organiseren speciaal voor ondernemers  een workshop om kennis te maken met de mogelijkheden van de werving van personeel uit Duitsland.

Wij nodigen u graag uit om op maandag 9 oktober van 10.30 tot 12.00 uur onze interactieve workshop bij te wonen. Tijdens deze workshop worden ervaringen gedeeld met werkgevers die al succesvol zijn in hun werving in Duitsland.  Tevens geven wij uitleg over de dienstverlening van het team Grenswerk en de wijze waarop wij u kunnen ondersteunen en ontzorgen.

Het bijwonen van deze workshop biedt u tevens de gelegenheid om samen met andere ondernemers oplossingen te bedenken, waardoor u sneller en succesvoller uw personeelsbezetting op peil krijgt.

Via Grenswerk.nml@uwv.nl  kunt u zich vóór 15 september 2017 aanmelden voor de workshop onder vermelding van het kenmerk HILTHO, uw bedrijfsnaam, het aantal deelnemende personen en contactgegevens.

Wacht niet te lang met aanmelden want vol is vol.

Bezoek workshop en beursvloer
De workshop wordt omstreeks 12.00 uur afgesloten met een netwerklunch waar voldoende gelegenheid geboden wordt om met andere werkgevers na te praten. Vervolgens krijgt u gratis toegang tot de beursvloer en kunt u de stands bezoeken. Wij kijken er naar uit u te mogen verwelkomen op onze stand.

 

Tot ziens op 9 oktober 2017 op de Hiltho in Horst,
UWV WERKbedrijf, team Grenswerk

     

Partner voor grensoverschrijdende bemiddeling
UWV heeft een langdurige samenwerking opgebouwd met partner organisatie Argentur für Arbeit en hieruit is het grensoverschrijdende bemiddelingsteam ontstaan. Het team Grenswerk is gespecialiseerd in het werven en selecteren van personeel aan beide zijden van de grens en biedt gratis dienstverlening aan werkgevers in de grensstreek.

               

 

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

* verplicht veld
Kennis & expertise

Kennis & expertise

Als lid van MKB-Limburg kunt u gebruikmaken van de kennis en expertise van onze partners. Op welk vakgebied kunnen zij u ondersteunen?

Lees meer
Word lid van MKB-Limburg!

Word lid van MKB-Limburg!

Profiteer van het provinciale netwerk van Business Club Limburg, belangenbehartiging, projecten en ledenvoordelen van MKB-Limburg. Lid worden?

Lees meer
Leden aan het woord

Leden aan het woord

Leden van MKB-Limburg aan het woord. Wie zijn ze en wat voor onderneming heeft men? Welke rol speelt MKB-Limburg voor hun onderneming? Lees de verhalen van onze leden en raak geïnspireerd.

Lees meer

Volg ons op

Twitter Linkedin Facebook
Design & development: Advance Communications BV