MKB-Limburg - PARTNERS-MKBLIMBURG - EDUCATIE - MBO-GROEN
slide image
Slide background

MBO Groen CITAVERDE

MBO Groen

gepubliceerd: 10 maart 2020

PERSBERICHT

Hippisch College Limburg werkt samen voor meer goed gekwalificeerde medewerkers

Op vrijdag 6 maart 2020 werd met een druk op de knop door gedeputeerde Joost van den Akker (Economie, Onderwijs en Sport) de website van Hippisch College Limburg onthuld. De partners van het samenwerkingsverband Hippisch College Limburg hebben op Equestrian Centre de Peelbergen in Kronenberg met elkaar het glas geheven op een succesvolle samenwerking. Vanaf nu treedt de samenwerking naar buiten om haar missie, het optimaal aansluiten van het hippische onderwijs op de regionale vraag van het bedrijfsleven naar voldoende en goed gekwalificeerd personeel, te volbrengen.

Lees hier meer

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gepubliceerd: 21-10-2019-PERSBERICHT

Limburgse paardensector en MBO werken samen aan goed onderwijs en meer betaalde banen
toename goed geschoolde én gediplomeerde arbeidskrachten voor de paardensector

De opleiding van de MBO-studenten Paardensport en -houderij beter laten aansluiten op de behoefte van hun toekomstige werkgevers, dat is 1 van de doelstellingen die CITAVERDE College en de hippische werkgevers zich hebben voorgenomen. Daarnaast wordt een hippisch practoraat ingericht dat onderzoek gaat doen naar prestatieverbeteringen in de sport.

Vanaf 2016 werkt CITAVERDE College al nauw samen met diverse Limburgse ondernemers om de vraag van het bedrijfsleven goed af te stemmen op hetgeen studenten binnen de opleiding leren.

Nu gaan de paardenbranche en CITAVERDE nog een stap verder en intensiveren zij de samenwerking. Daarvoor hebben zij gezamenlijk een aanvraag gedaan bij het Regionaal Investeringsfonds MBO (RIF). Dat betekent dat alle partijen die gaan samenwerken zelf ook geld en uren beschikbaar stellen om de gezamenlijke doelstellingen te bereiken. Door middel van het RIF wordt de publiek - private samenwerking geformaliseerd en medegefinancierd. De gezamenlijke impuls voor de hippische sector is 1,9 miljoen euro. Eind 2022 moet de samenwerking goed zijn ingericht en zelfstandig opereren.

De samenwerkende partijen zijn:

- een groot aantal Limburgse paardenbedrijven, verenigingen en koepelorganisaties;

- onderwijsinstellingen zoals CITAVERDE College, maar ook HAS Venlo;

- overheden zoals de Provincie Limburg en diverse gemeenten die paardensport hoog op de agenda hebben staan, denk aan Horst aan de Maas, Echt-Susteren, Beekdaelen en Weert.

De Limburgse overheid en ondernemers in de paardenbranche hebben voor de komende jaren hoge ambities en daardoor is er een grote vraag naar goed opgeleid personeel. In 2010 is door de Provincie Limburg een visie opgesteld, samen met de paardensector. Paardensport is namelijk 1 van de 2 speerpuntsporten uit het provinciale sportbeleid. Cissy Schuring, Manager Limburg Paardensport: “De paardensector ontwikkelt  zich in razend tempo, de economische impact voor Limburg bedraagt 200 miljoen per jaar. De samenwerking is nodig om ervoor te zorgen dat de gediplomeerde studenten qua kennis en kunde goed passen bij de vraag vanuit de ondernemers”.

De beoogde groei en professionalisering van de hippische sector hebben tot gevolg dat er een groeiende vraag is naar goed opgeleide professionals, die bovendien in een internationale setting moeten kunnen opereren. In het MBO-onderwijs moet voor elke opleiding voldaan worden aan landelijke kwalificatiedossiers en wat daarin staat sluit momenteel onvoldoende aan op de Limburgse arbeidsmarktvraag. De opleiding heeft volgens de arbeidsmarkt behoefte aan meerdere keuzedelen en specialisaties, zodat voor allerlei soorten bedrijven de juiste werknemers beschikbaar zijn. Ook mag de internationale component van de opleiding versterkt worden. Dat is wat CITAVERDE College en de partners gaan realiseren binnen de nieuwe samenwerking; Hippisch College Limburg. De lessen voor de studenten vinden plaats bij CITAVERDE College in Roermond en voor de praktijk bij Manege Op de Berg in Echt en Equestrian Centre De Peelbergen in Kronenberg.

Geert van Wijlick, voorzitter KNHS regio Limburg: “Wij hebben als doel om de Limburgse paardensport naar een hoger plan te tillen en daarbij nadrukkelijk aan talentontwikkeling te werken. Binnen de bij de KNHS aangesloten verenigingen is een toenemend tekort aan instructeurs. Door vergrijzing, ontgroening en aanscherping van de bevoegdheidseisen zijn er simpelweg te weinig bevoegde instructeurs in onze regio”.

Door de groei van de paardensector groeit het aantal betaalde banen in Limburg (mede door de ontwikkeling van de hippische zone Grandorse) én ook is er sprake van vergrijzing waardoor ook meer jongere werknemers nodig zijn om vrij komende banen op te vullen.  De vraag naar goed opgeleide arbeidskrachten is groter dan de opleiding nu kan aanleveren en die vraag houdt aan. Het aantal studenten zal moeten groeien van 107 nu naar 200 binnen enkele jaren om meer banen te kunnen invullen.

Om deze groei te bewerkstelligen zal door de partners ook gewerkt worden aan een veranderende kijk op werkgeverschap in de hippische sector en zullen zij gezamenlijk een goede pr-campagne en arbeidsmarktcommunicatie voor het bredere publiek opzetten.

CITAVERDE voor het leven

CITAVERDE College is een onderwijsinstelling voor VMBO en MBO en volwassenenonderwijs en heeft vijf verschillende locaties in Limburg. Leerlingen met interesse in de groene sector vinden bij het CITAVERDE College een passende opleiding. Wij leveren leerlingen af die doorgaan en helpen in de ontwikkeling naar economisch en ecologisch bloeiende regio’s. CITAVERDE College loopt voorop in vakmanschap en ondernemerschap en zorgt daarmee voor een beter, mooier en leuker leven. 

Wij zetten ons in voor de thema’s gezond leven en gezonde lifestyle; geen afval (no waste); rijke dieren- en plantenwereld; vergroening van onze leefwereld in de stad en vergroening van ons buitengebied. Daarbij werkt het CITAVERDE College veel samen met regionale partners in onderwijs, maatschappelijke organisaties, overheden en de beroepspraktijk. Kijk voor meer informatie ook op www.citaverde.nl.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

gepubliceerd: 2 februari 2018

PERSBERICHT

Limburgse MBO-scholen lanceren campagne #BazenvanhetMBO


Gilde Opleidingen, CITAVERDE College, Arcus College en ROC Leeuwenborgh bundelen hun krachten om het imago van het MBO te verbeteren. De nieuwe, tweejarige campagne #BazenvanhetMBO gaat van start op 29 januari. Tijdens de campagne wordt het belang van MBO-opleidingen en met name hun studenten benadrukt. Door middel van social media, blogs en een reeks video’s, verzameld op de website bazenvanhetmbo.nl, hopen de scholen een groot bereik te hebben en zo meer animo en trots voor het MBO te creëren.

Veelzijdigheid van het MBO
Niet alleen bij de scholen, maar ook bij de provincie Limburg staat de zichtbaarheid van het MBO hoog in het vaandel, omdat het MBO vaak niet de positie krijgt die het verdient. De campagne laat zien dat een MBO-opleiding juist een sterke basis is voor een mooie carrière: studenten worden opgeleid tot goede en onmisbare arbeidskrachten. MBO- studenten zijn immers de motor van de Limburgse, maar ook de Nederlandse economie, aldus de initiatiefnemers. De veelzijdigheid van het MBO staat in de campagne centraal, evenals het motto “een leven lang leren”. Het motto duidt op de route die studenten tijdens, maar ook ná een opleiding afleggen.

MBO’ers in de spotlight
Met de campagne willen de MBO-scholen niet alleen meer studenten werven, maar ook docenten en mogelijke stagebedrijven. In verschillende video’s wordt steeds een ‘baas van het MBO’ in de spotlight gezet, zodat kijkers een beeld krijgen van wat het MBO te bieden heeft en waar je als MBO’er terecht kunt komen. Ook kunnen mensen zelf een baas nomineren via de website.

Student en docent als boegbeeld
Centraal staan in eerste instantie de echte ‘bazen’ van het MBO, namelijk de studenten. Zij zijn allemaal op hun eigen manier goed in wat ze doen en zijn vaak heel zelfstandig en ondernemend bezig met hun vak. Maar ook een docent kan een baas zijn, bijvoorbeeld wanneer hij of zij veel kennis heeft van het vak en plezier heeft in het lesgeven. Deze #BazenvanhetMBO zijn de ambassadeurs van de campagne.

nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte door u hieronder
in te schrijven voor onze
nieuwsbrief.

Kennis & expertise

Kennis & expertise

Als lid van MKB-Limburg kunt u gebruikmaken van de kennis en expertise van onze partners. Op welk vakgebied kunnen zij u ondersteunen?

Lees meer
Word lid van MKB-Limburg!

Word lid van MKB-Limburg!

Profiteer van het provinciale netwerk van Business Club Limburg, belangenbehartiging, projecten en ledenvoordelen van MKB-Limburg. Lid worden?

Lees meer
Leden aan het woord

Leden aan het woord

Leden van MKB-Limburg aan het woord. Wie zijn ze en wat voor onderneming heeft men? Welke rol speelt MKB-Limburg voor hun onderneming? Lees de verhalen van onze leden en raak geïnspireerd.

Lees meer

Volg ons op

Twitter Linkedin Facebook
Design & development: Advance Communications BV