MKB-Limburg - NIEUWS - VACATURE-VOORZITTER-MKBLIMBURG
slide image
Slide background

Nieuws Blijf op de hoogte van het laatste nieuws rondom MKB-Limburg. Tip ons met relevant ondernemersnieuws via info@mkblimburg.nl.

Vacature Voorzitter MKB-Limburg

Onze huidige voorzitter Monique Princen gaat eind 2021 haar taak als voorzitter van MKB-Limburg overdragen.We zijn op zoek naar een nieuwe enthousiaste voorzitter die gemotiveerd is om weer een nieuw tijdperk in te luiden.

 
Beschrijving van de organisatie
MKB-Limburg (1913) is een belangenvereniging voor Limburgse ondernemers in het midden- en
kleinbedrijf. De organisatie bestaat uit een hoofdbestuur en een service centrum gezeteld in
Roermond, en wordt vertegenwoordigd in verschillende Limburgse regio’s door betrokken
vrijwilligers (stuurgroepen). De organisatie is gelieerd aan MKB-Nederland en vertegenwoordigd in
het hoofdbestuur.
 
De missie van MKB-Limburg is om van deze provincie de sterkste economische regio van Nederland
te maken. Een niet mis te verstane ambitie, die we gestand doen door betrokken, dichtbij,
ondernemend en verbindend aan de slag te gaan voor ‘onze’ ondernemers. Het afgelopen jaar heeft
MKB-Limburg de transitie ingezet van traditionele werkgeversvereniging naar toekomstbestendige
organisatie. Daarbij moet oog zijn voor innovatie, digitalisering, en verjonging. Wat we zoeken is een
ambitieuze, ondernemende en verbindende voorzitter die deze ambitie onderschrijft en kan
realiseren. Meer informatie over MKB-Limburg is te vinden via www.mkblimburg.nl

Verantwoordelijkheden + taken van de nieuwe voorzitter
De voorzitter is het boegbeeld van MKB-Limburg en vertegenwoordigt de belangen van MKB-Limburg
en haar achterban; de voorzitter geldt als eerste aanspreekpunt van de vereniging en geeft leiding
aan het bestuur en - samen met anderen - aan het samenwerkingsproces. Daarbij geeft hij/zij vorm
aan de visie van MKB-Limburg. Belangenbehartiging, persrelatie, lobby en vertegenwoordiging van
de organisatie op nationaal niveau behoren tot de focusgebieden van de voorzitter.
 
De taken en verantwoordelijkheden van de voorzitter zijn kort samengevat:
Bestuurstaken:
• Bestuursvergaderingen inhoudelijk voorbereiden
• Voorzitten van de DB + AB + ALV vergaderingen en zorgen voor een pro-actieve besluitvorming
• Bewaken en ondersteunen van bestuur van de regio's, adviesfunctie naar regio-voorzitters
Relatiemanagement:
• Externe contacten onderhouden en daarin de activiteiten van de organisatie verantwoorden
• De organisatie vertegenwoordigen naar buiten, naar leden, naar andere organisaties, naar
  het bestuurlijk kader en naar de pers
• Vertegenwoordigen van MKB-Limburg in de pers
• Externe vertegenwoordiging van MKB-Limburg op netwerk bijeenkomsten
• Verbindende contacten met partners op regionaal niveau, en met brancheverenigingen
• Kennisverwerving m.b.t. actualiteiten rondom ondernemerschap/MKB (beleid, politiek,
  kansen en uitdagingen), beleid en bestuur en het op de hoogte houden van het bestuur hiervan
• Voeren van de bestuurlijke lobby voor MKB-Limburg en de ondernemersbelangen die de
  organisatie vertegenwoordigt
• Relatie met MKB Nederland; zichtbaarheid van de regio op nationaal niveau +vertegenwoordiging van belang      van Limburg
• Deelnemen aan het hoofdbestuur va MKB-Nederland
Organisatiemanagement:
• Het - samen met anderen - opstellen van een strategische agenda en doelstellingen voor de organisatie
• Het functioneren van de organisatie bewaken, evalueren en verbeteren aan de hand van het
  strategisch plan, de doelstellingen en begroting
• Vormgeven aan de transitie van MKB-Limburg naar een toekomstbestendige organisatie
 
Eigenschappen van de beoogd kandidaat
De ideale voorzitter voor MKB-Limburg:
• Is een ervaren MKB ondernemer
• Heeft kennis van en affiniteit met de organisatie
• Is een verbinder en consensusdenker
• Beschikt over leidinggevende capaciteiten
• Is in staat om visie te vormen en over te brengen aan anderen
• Beschikt over bestuurlijke ervaring
• Heeft ervaring met media en is gemotiveerd om op actualiteiten te reageren in de media
• Heeft kennis van en gevoel bij politiek-bestuurlijke verhoudingen
• Is op de hoogte van actualiteiten en vraagstukken welke betrekking hebben op het MKB
• Beschikt over een netwerk van organisatie en personen die betekenis kunnen hebben voor
  het MKB en voor MKB-Limburg
• Is bekend met de taken en verantwoordelijkheden van de politieke en sociaaleconomische
  organisaties die betekenis kunnen hebben voor het MKB en voor MKB-Limburg
• Bruist van energie en motivatie om met deze klus aan de slag te gaan
 
Wat MKB-Limburg biedt
Wij bieden jou een kans om met jouw visie, ambitie en energie, en samen met de bestuursleden en
vrijwilligers van MKB-Limburg van waarde te zijn voor ondernemers in Limburg, en hiermee bij te
dragen aan het economisch klimaat in de regio. We bieden jou de kans om je netwerk te verbreden,
in aanraking te komen met een breed scala van economisch relevante onderwerpen en
bestuurservaring op te doen.

Vergoeding: in overleg met kandidaat.
Geschatte tijdsbesteding: 10/15 uur per week.
Werklocatie: Flexibel, maar minimaal 1 dag per week op kantoor in Roermond
 

Voorwaarden + process
We vragen de nieuwe voorzitter om zich voor minimaal 2 jaar aan de functie te committeren.
   De bestuurstermijn gaat in november 2021 in.

• Het sollicitatieproces is als volgt:

  • Sollicitanten wordt gevraagd een CV en motivatiebrief in te dienen bij de voorzittervan de selectiecommissie Tibert Lagarde Lagarde@mkblimburg.nl  M: 06 – 4563 0455
  • Daarnaast vragen we sollicitanten om ook bijgevoegd formulier “Aanmeldformulier kandidaat bestuursleden” in te vullen en bij te sollicitatie te voegen
  • De deadline voor sollicitaties is 22 september 2021
  • Kandidaten die geschikt worden geacht worden door de selectiecommissie uitgenodigd voor een kennismaking
  • Een assessment is onderdeel van de procedure.

 • Voor vragen over het proces kunnen kandidaten zich richten tot de voorzitter van de selectiecommissie.

VACATURE 

AANMELDFORMULIER 

 

 Ga terug naar het nieuwsoverzicht

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws?
Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief

* verplicht veld
Kennis & expertise

Kennis & expertise

Als lid van MKB-Limburg kunt u gebruikmaken van de kennis en expertise van onze partners. Op welk vakgebied kunnen zij u ondersteunen?

Lees meer
Word lid van MKB-Limburg!

Word lid van MKB-Limburg!

Profiteer van het provinciale netwerk van Business Club Limburg, belangenbehartiging, projecten en ledenvoordelen van MKB-Limburg. Lid worden?

Lees meer
Leden aan het woord

Leden aan het woord

Leden van MKB-Limburg aan het woord. Wie zijn ze en wat voor onderneming heeft men? Welke rol speelt MKB-Limburg voor hun onderneming? Lees de verhalen van onze leden en raak geïnspireerd.

Lees meer

Volg ons op

Twitter Linkedin Facebook
Design & development: Advance Communications BV