MKB-Limburg - NIEUWS - TOESPRAAK-VOORZITTER-MARTIJN-VAN-HELVERT-TIJDENS-ALVSYMPOSIUMOP-24-NOV-2022
slide image
Slide background

Nieuws Blijf op de hoogte van het laatste nieuws rondom MKB-Limburg. Tip ons met relevant ondernemersnieuws via info@mkblimburg.nl.

Toespraak Voorzitter Martijn van Helvert tijdens ALV/Symposium op 24 nov. 2022

Toespraak Martijn van Helvert, Voorzitter MKB-Limburg tijdens de Algemene Ledenvergadering / Jaarsymposium op 24 november 2022 in het Fortuna Sittard Stadion

De eerste vuurtoren,de allereerste vuurtoren ooit gebouwd stond in Alexandrie, in het oude Egypte. Hij werd gebouwd in opdracht van Ptolemeus. In de 4de eeuw v. Chr. Ptolemeus was een generaal in het leger van Alexander de Grote. Toen Alexander op jonge leeftijd stierf, werd zijn veroverde rijk verdeeld. Ptolemeus kreeg Egypte. In die tijd een van de welvarendste delen van de wereld. De laatste farao van Egypte was een directe afstammeling van Ptolemeus: Cleopatra.

De eerste vuurtoren zou meer dan 1500 jaar dienstdoen, eerst voor de Grieken (Alexander en Ptolemeus waren Grieken), daarna de Romeinen (Julius Caesar versloeg Cleopatra), de Byzantijnen en ten slotte voor de Arabieren.

De toren was overdag eens landmark voor schepen en ’s nachts als vuurtoren, als baken in de nacht. Het was de grootste vuurtoren in de oudheid, uit witte natuursteen en wit marmer opgetrokken in drie verdiepingen: een vierkante basis, daarboven een achthoekige constructie en ten slotte een ronde bekroning. Hij droeg de naam van het kleine eilandje waarop hij was gebouwd: Pharos. De schattingen over de hoogte van de toren lopen uiteen van 120 meter tot 180 meter. Schippers op zee, handelaren, MKB-ers uit de oudheid, familiebedrijven op het water, ondernemers zagen in de Pharos de richting, de weg te gaan, de veilige thuishaven. Als je in de vallende nacht arriveerde met je lading, dan zag je aan de horizon opeens een licht branden. dan wist je waar je moest zijn. Een gids, een punt waar je vizier op te richten.

Een ondernemer in Alexandrië in de stad en het ommeland verwezen in hun correspondentie naar de Pharos. Vol trots!  Dit is de stad waar je als ondernemer van mijlen ver door de Pharos wordt uitgenodigd om naartoe te gaan.En als de nachten het donkert waren, de wolken zich samenpakten tot de zwaarte onweer en storm en de wind de golven tot hoogste muren opzweepten, als de kapiteins hun bemanning moed inschreeuwden, de scheepsjongens smeekten tot de goden en zelfs de stuurlui aan wal binnen gingen schuilen; Op de moeilijkste momenten, juist op dat moment werd op de Pharos extra olie verneveld, zodat de vlammen feller branden, werden de koperplaatsen werden extra opgepoetst, zodat ze als sterke spiegel het licht de zee op kaatsen, waarmee de Pharos tot 80 km ver de zee op zichtbaar was. Hoe zwaarder het weer; Hoe sterker het licht.

In Nederland, beste collega-ondernemers, mogen we best spreken van zwaar weer. We zitten met grote uitdagingen in het land. Wonen, klimaat, stikstof, grondstoffen een oorlog in Oekraïne, je vindt nauwelijks werknemers, en als je het zwaar hebt kom je niet van personeel af, grondstoffen zijn schaars dus duur en we hebben slechts 1 Limburgse voetbalclub in de eredivisie.

Ondernemers kunnen en willen de oplossing aanreiken, maar de overheid maakt daar nauwelijks gebruik van. Omdat we van de ene crisis in de andere lijken te rollen, leidt dit tot paniekvoetbal bij de overheid en worden alleen pleisters geplakt. De wond daaronder wil maar niet helen. De pleisters helpen niet.

In Nederland kunnen we niet meer doen wat  we willen organiseren voor het land. Het land loopt vast. We willen gezond eten stimuleren maar 0% BTW op de Limburgse appels, en al het andere groente en fruit is niet mogelijk. Tijdens de Corona konden we geen maatwerk bieden, omdat we de mensen niet kunnen vinden die hulp nodig hebben. De systemen laten het niet toe.

Bij de hoge energieprijzen, kunnen we de ondernemers niet vinden die veel energie gebruiken en daardoor in de grote problemen komen. Met de informatie van de belastingdienst en de energiebedrijven samen zou dat toch moeten kunnen. Maar de Privacy-regels staan het niet toe.

Samen met MKB-NL heb ik aangeboden om per direct  een fysieke balie in het ondernemershuis in Roermond te openen, waar ondernemers in energie-kosten-nood zich kunnen melden. Helaas heeft de overheid dit aanbod niet aangenomen. Resultaat is dat, bij consumenten en bedrijven, iedereen dan maar een tegemoetkoming krijgt; Ook als het niet nodig is. Dit kost de overheid bakken met geld, En de mensen en bedrijven die de steun het hardst nodig hebben, krijgen te weinig.

Ik ben afgelopen weken veel op pad geweest met bakkers. En hoewel we al veel vooruitgang geboekt hebben; Is het wel duwen en trekken als het gaat om het budget, het percentage, het plafond en de datum van uitkering. En het klinkt natuurlijk geweldig als de overheid zegt  dat een bakker €160.000 kan krijgen.  Maar als die bakker 1 miljoen euro extra aan energiekosten moet betalen; hoe betaalt die bakker dan de overige 840.000 euro? De overheid is dan veel geld kwijt en de ondernemer is niet echt geholpen.

Komende week zal ik namens MKB-Limburg met andere brancheverenigingen een brief sturen naar alle gemeenten om hen te vragen om lokale ondernemers  die door de energierekening in nood zijn gekomen, ook vanuit de gemeente te ondersteunen. Immers, een lokale ondernemer doet meer dan alleen een bedrijf laten draaien. Zij zorgt niet alleen voor banen in het dorp, maar draagt ook maatschappelijke ontwikkelingen in een kern. Ondernemers houden dorpen en steden leefbaar.

Als de voetbalclub, de scouting of de buurtvereniging  iets organiseert, dan vragen ze niet aan  Ali Express of Bol.com om een evenement te sponsoren. Dat vragen ze dan aan de lokale supermarkt, frituur, café of drukkerij. Als de nood het hoogst is, dan zijn de ondernemers het baken in de nacht voor de maatschappij. Wij hebben die verantwoordelijkheid. Wij zijn die Pharos! Wij als ondernemers moeten nu extra olie vernevelen, Spiegels oppoetsen, zodat er een vergezicht komt voor de mensen in onzekerheid;Zodat er een lichtpunt aan de horizon bestaat voor de overheid.

Nu zult u zeggen:
Voorzitter, Moet de overheid die Pharos niet zijn. Ja, dat klopt. Echter, de praktijk wijst uit dat het de overheid nu niet lukt. De versnippering in de politiek is heel erg lastig. Er is haast sprake van een cliëntelistische volksvertegenwoordiging, die wél kan zeggen wat ze níet willen voor hun eigen achterban, maar níet mee willen of kunnen praten over wat ze wél willen voor het hele land.

Het volgende zou ik willen meegeven aan de rijksoverheid: Het missen van perspectief slaat de ondernemerslust dood. Kies nu eens een richting en houdt die vast. Wees consistent in beleid en wees een betrouwbare overheid. Liever betalen we 1% meer belasting, maar dan wel jarenlang vast, dan dat we elke Prinsjesdag weer een nieuwe verrassing krijgen. Stop met straffen, maar beloon het goede. Als voormalige docent, maar iedereen die kinderen heeft weet dat belonen beter werkt dan straffen.Dat witwassen streng wordt tegengegaan is prima, maar dat een bonafide autohandelaar geen bankrekening meer krijgt, of dat een juwelier als een crimineel wordt behandeld als hij contant geld bij de bank brengt is werkelijk van de gekke. Contant geld is nog steeds een wettig betaalmiddel in Nederland. Het hebben van contant geld, betekent niet dat je een misdadige ondernemer bent.

Als de BOR door enkele vastgoedbedrijven onjuist is ingezet, dan wil dat niet zeggen dat je deze opvolgingsregeling voor alle geweldige familiebedrijven moet afschaffen. Ga dus niet morrelen aan de BOR. Ik ga liever borrelen aan de BAR. De winstbelasting wordt verhoogd in het lage tarief. De beloofde verlaging gaat niet door. En het hoge tarief gaat straks al in vanaf 200.000 euro in plaats van bij 395.00 euro.

Alsof MKB-ers die winst hebben voor de leuk, voor een boot of een extra villa. De winst is voor de investering in duurzaamheid, digitalisering of veilig ondernemen. Als tegenorestatie geeft de overheid MKB-enveloppen uit om ondernemers te helpen met verduurzaming, digitalisering en veilig ondernemen. Als die belastingverhoging nu eens achterwege blijft, dan zijn ie MKB-enveloppen ter waarde van 600 miljoen belastinggeld niet meer nodig.

Maak werken lonend. Het Wettelijk Minimum Loon gaat ineens met 10% omhoog.  We als ondernemers weten dat deze kosten overal doortellen bij ons. Maar hoeveel houdt onze werknemer daaraan over? Twee of drie procent? En natuurlijk ben ik er niet tegen dat mensen meer geld verdienen, maar betaal dat uit het verschil tussen bruto en netto-loon. Als we willen dat mensen meer gaan werken, dan moeten ze ook meer overhouden. Niemand geeft een vrije dag per week op voor €200 per maand. Dan komt er weer een pleisterplak-idee van de full time bonus. Maar dat is natuurlijk onuitvoerbaar. Wat doe je bijvoorbeeld met mensen die nu al full time werken. Wel zou je aan iedereen boven de 30 uur die uren bruto-netto uit kunnen keren. Dat zou zoden aan de dijk zeten en is makkelijk uitvoerbaar.

Wie is dan die PHaros voor ons als ondernemers? Op welk baken kunnen wij ons richten in zware tijden? Wie brengt de zojuist benoemde boodschappen tot in Den Haag? MKB-Limburg is graag de vuurtoren. Samen met de Provincie Limburg en met gemeenten, waaronder de gemeente Sittard-Geleen trekken we op naar Den Haag.

Zo hebben we, met onze Tibert Lagarde voorop, met Gedeputeerde Satijn in Den Haag geknokt voor de tegemoetkoming omzetverlies bij hoog water. En doen we dat nog steeds.

Met gedeputeerde van Gaans werken we samen om het beleid van de stroomaansluitingen -waar Tennet en Enexis ook over gesproken hebben-. Met wethouder Yvonne Salvino van Sittard-Geleen trekken we op via de VNG om MKB-ers daadwerkelijk te helpen in de regio.  In Den Haag worden allemaal ideeën bedacht, maar de uitvoering in de regio laat Den Haag liggen.  Zorg dat provincies en gemeenten dit met het werkveld kunnen uitvoeren in de regio. MKB-Limburg helpt graag om ideeën van de overheid daadwerkelijk bij de ondernemers te laten landen.

Vorig jaar heeft Helene Hennekens heeft met de werkgroep MKB-Limburg  3.0 een richting op papier gezet over waar we naartoe willen als MKB-vereniging. Hier zijn we mee aan de slag. Onze betrokkenheid en voeten in de klei, Ons netwerk en onze kennis, zorgen ervoor dat we beslissers en bestuurders in onze gemeenten, in de provincie en in Den Haag kunnen informeren, zodat zij de goede beslissingen over ondernemers kunnen nemen.

Daarnaast werken we aan ons netwerk door ondernemers te verbinden. Via onze nieuwe app (heeft u hem al gedownload) kunnen we elkaar allemaal direct benaderen.

We werken aan hulp voor ondernemers als het gaat om duurzaamheid, arbeidsmarkt, veilig ondernemer en digitalisering, omdat MKB-ers daar niet altijd tijd voor kunnen maken om dit allemaal zelf te ontwikkelen. Met de Industrie und Handels Kammer NRW en met de Euregio Rhein-Maas Nord werken we aan subsidies die simpel zijn aan te vragen om grensoverschrijdend werken te ontplooien.

MKB-Limburg werkt aan een politieke top in het eerste kwartaal van 2023 van bewindspersonen uit Nederland, Duitsland en België om het probleem van grensarbeiders die meer thuis werken na corona, op te lossen.

Op allerlei thema’s werken we keihard met een klein team in het ondernemershuis en met een grote groep vrijwilligers. Wij groeien. Ledenaantallen stijgen. Partners sluiten overeenkomsten met ons. Vanaf januari start -in de geest van MKB-Limburg 3.0- een grote campagne voor ondernemers om lid te worden van onze club. Kijk om je heen! Nodig con-collega’s uit als introduce om te komen kijken. Vanavond zijn ook een aantal introducés aanwezig.

We zijn de grootste business-club van Limburg en die pol-position willen we als een echte Max verstappen versterken. Op die manier kunnen we in moeilijke tijden een Pharos zijn voor ondernemers in Limburg. Die rol past MKB-Limburg.

Beste collega-ondernemers, bedankt voor je durf, het dragen van de stoute schoenen
het creëren van de kansen, het niet lullen maar poetsen, dweilen, boenen  bedankt voor je veerkracht, je flexibiliteit je adaptief vermogen, je meegaan met de tijd  want jullie weten als geen ander, dat wij allemaal de toekomst zijn en die toekomst die is om de hoek, want het leven duurt maar even dus laten we iets achterlaten, waar we fier en trots op zijn  als kloppend hart van Nederland, met de maatschappij verweven omdat ondernemen niet bestaat - echt niet - zonder geven .

Veel dank aan alle medewerkers van ons team, Leny, Miranda, Linda, en Wil.  Geweldig wat jullie voor elkaar krijgen. Jullie vormen de Pharos voor ons bestuur.

Veel dank aan de alle vrijwilligers in onze vereniging en zeker ook ons bestuur met Paul, Kees, René, Maurice, Dirk en Delano. Veel dank.

In 2023 gaan we oogsten wat we gezaaid hebben voor MKB-Limburg 3.0. En nu niet morrelen aan de BOR, Maar borrelen aan de BAR.

Veel dank en de groeten van uw voorzitter.

  

 

 Ga terug naar het nieuwsoverzicht

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws?
Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief

* verplicht veld
Kennis & expertise

Kennis & expertise

Als lid van MKB-Limburg kunt u gebruikmaken van de kennis en expertise van onze partners. Op welk vakgebied kunnen zij u ondersteunen?

Lees meer
Word lid van MKB-Limburg!

Word lid van MKB-Limburg!

Profiteer van het provinciale netwerk van Business Club Limburg, belangenbehartiging, projecten en ledenvoordelen van MKB-Limburg. Lid worden?

Lees meer
Leden aan het woord

Leden aan het woord

Leden van MKB-Limburg aan het woord. Wie zijn ze en wat voor onderneming heeft men? Welke rol speelt MKB-Limburg voor hun onderneming? Lees de verhalen van onze leden en raak geïnspireerd.

Lees meer

Volg ons op

Twitter Linkedin Facebook
Design & development: Advance Communications BV