MKB-Limburg - NIEUWS - TIJDELIJKE-NOODMAATREGEL-OVERBRUGGING-WERKGELEGENHEID-NOW-REGELING
slide image
Slide background

Nieuws Blijf op de hoogte van het laatste nieuws rondom MKB-Limburg. Tip ons met relevant ondernemersnieuws via info@mkblimburg.nl.

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW-regeling)

De voorwaarden voor de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) zijn bekend.

Het coronavirus heeft ondernemend Nederland in zijn greep. Veel bedrijven kampen als gevolg van door de overheid afgekondigde maatregelen met omzetverlies. Hierdoor komen zij in financiële problemen te verkeren, bijvoorbeeld als het aankomt op betaling van de salarissen. De Regeling Werktijdverkorting (WTV), die voor een dergelijke situatie een uitkomst bood, was niet ingericht op de massale aanvragen die zijn ingediend sinds invoering van de coronamaatregelen. Bij wijze van noodmaatregel is de WTV op 17 maart 2020 vervangen door de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW).

Welke voorwaarden gelden om voor een tegemoetkoming in de loonkosten in aanmerking te komen en hoeveel bedraagt de tegemoetkoming?

Omzetdaling
De NOW ondersteunt ondernemers, die geconfronteerd worden met een omzetdaling van ten minste 20% over een aaneengesloten periode van 3 kalendermaanden. De startdatum van deze meetperiode van 3 maanden moet vallen op 1 maart 2020, 1 april of 1 mei 2020. Bij de aanvraag moet u een keuze maken over welke meetperiode u de omzetdaling wil berekenen.

De omzet in de gekozen meetperiode wordt vergeleken met 25% van de jaaromzet over 2019, zodat beide cijfers zien op de omzet over 3 maanden. Bij een onderneming die deel uitmaakt van een concern geldt de omzetdaling op concernniveau.

Loonsom
De tegemoetkoming bedraagt maximaal 90% van de loonsom in de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020. Deze periode voor tegemoetkoming in de loonkosten staat vast, ongeacht welke meetperiode voor omzetdaling bij de aanvraag wordt gehanteerd.

Voor de loonsom wordt uitgegaan van het SV-loon. Per individuele werknemer wordt maximaal 2x het maximumdagloon per maand in aanmerking genomen. Loon dat een bedrag van € 9.538,- te boven gaat, wordt dus niet vergoed.

Ook aanvullende lasten, die gewoonlijk niet onder het SV-loon vallen, zoals werkgeverspremies en werknemersbijdragen aan het pensioen, worden gecompenseerd. Voor het bespoedigen van de aanvraagprocedure hoeven deze lasten niet te worden berekend, maar is voor alle gevallen gekozen voor een opslag van 30% bovenop het SV-loon.

Hoogte tegemoetkoming
De subsidie wordt gerelateerd aan het percentage van de omzetdaling. De subsidie bedraagt 90% van de totale loonsom bij een omzetdaling van 100%. Bij een lagere omzetdaling is de subsidie evenredig lager. Bij een omzetdaling van 50% bedraagt de subsidie bijvoorbeeld 45% van de loonsom.

Indiening aanvraag
Het UWV streeft ernaar om de regeling vanaf 6 april 2020 te kunnen uitvoeren. Of dat haalbaar is, zal vrijdag 3 april 2020 bekend worden gemaakt. In ieder geval zal de aanvraagperiode van 14 april tot en met 31 mei 2020 lopen. U kunt dus op zijn vroegst vanaf 6 april 2020 - maar in ieder geval vanaf 14 april 2020 - de aanvraag indienen. Per loonheffingsnummer moet een aparte aanvraag worden ingediend. 

Bestaande ontheffingen onder de Regeling Werktijdverkorting blijven lopen. Reeds ingediende maar nog niet toegekende aanvragen voor de Regeling Werktijdverkorting worden automatisch omgezet in een aanvraag voor de NOW.

Voor UWV geldt een beslistermijn van 13 weken na ontvangst van de volledige aanvraag.

Voorschot
Nadat positief op de aanvraag is beslist, zal UWV een voorschot toekennen van 80% van de subsidie, zoals deze wordt berekend op basis van de bij de aanvraag aangeleverde gegevens over de verwachte omzetdaling. Het voorschot wordt gebaseerd op de loonsom over het aangiftetijdvak januari 2020. Het voorschot wordt vervolgens betaald in drie termijnen.

Vaststelling toekenning
Binnen 23 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend, dient u vaststelling van de subsidie aan te vragen. Het UWV zal de definitieve subsidie vaststellen aan de hand van de daadwerkelijke omzetdaling in de meetperiode en de betaalde loonsom in de periode maart-april-mei. Bij de afrekening kan sprake zijn van een nabetaling van subsidie of, als het omzetverlies bijvoorbeeld lager is uitgevallen dan verwacht, een terugvordering van een deel van de subsidie.

Voorwaarde 1: loon betalen
Van u als werkgever wordt verwacht dat u zich inspant om de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden en de salarissen door te betalen. Werkgevers worden gestimuleerd om ook het loon door te betalen van werknemers met een flexibel contract, zoals een oproepcontract. Als de gemiddelde loonsom, die in de periode maart-april-mei is betaald, lager is dan de loonsom over januari 2020, ontvangt u uiteindelijk ook minder subsidie.

Voorwaarde 2: Geen ontslagaanvraag UWV
Uitgangspunt van de NOW is dat zoveel mogelijk wordt voorkomen dat werknemers hun baan verliezen. Om die reden wordt de voorwaarde gesteld dat u in de periode van 18 maart 2020 tot en met 31 mei 2020 geen verzoek indient bij het UWV om toestemming te verkrijgen voor ontslag wegens bedrijfseconomische redenen. Heeft u in deze periode wel een ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen ingediend, dan dient u deze binnen de aanvraagperiode alsnog in te trekken.

Doet u toch een ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen of trekt u deze niet in, dan wordt bij vaststelling van de subsidie een correctie gemaakt: het loon van de werknemer, voor wie ontslag is aangevraagd, wordt voor 150% in mindering gebracht op de totale loonsom waarop de uiteindelijke hoogte van de subsidie wordt gebaseerd.

Andere ontslagvormen worden niet ‘bestraft’. Opzegging van een arbeidsovereenkomst in de proeftijd, het niet voortzetten van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of ontslag op staande voet hebben geen invloed op toekenning van een subsidie op grond van de NOW.

En na mei 2020?
De NOW voorziet in eerste instantie in een subsidieverlening voor een deel van de loonkosten van maart tot en met mei 2020. De mogelijkheid om de regeling met 3 maanden te verlengen wordt opengehouden. Daarover zal het kabinet voor 1 juni 2020 besluiten.

De NOW is een noodmaatregel. We houden er rekening mee dat het kabinet wijzigingen in de regeling doorvoert als de situatie daarnaar vraagt. Bij wijzigingen houden wij u uiteraard op de hoogte. 

Heb je vragen over de NOW? De arbeidsspecialisten van Adelmeijer Hoyng advocaten helpen je graag verder.Ga terug naar het nieuwsoverzicht

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws?
Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief

* verplicht veld
Kennis & expertise

Kennis & expertise

Als lid van MKB-Limburg kunt u gebruikmaken van de kennis en expertise van onze partners. Op welk vakgebied kunnen zij u ondersteunen?

Lees meer
Word lid van MKB-Limburg!

Word lid van MKB-Limburg!

Profiteer van het provinciale netwerk van Business Club Limburg, belangenbehartiging, projecten en ledenvoordelen van MKB-Limburg. Lid worden?

Lees meer
Leden aan het woord

Leden aan het woord

Leden van MKB-Limburg aan het woord. Wie zijn ze en wat voor onderneming heeft men? Welke rol speelt MKB-Limburg voor hun onderneming? Lees de verhalen van onze leden en raak geïnspireerd.

Lees meer

Volg ons op

Twitter Linkedin Facebook
Design & development: Advance Communications BV