slide image
Slide background

Nieuws Blijf op de hoogte van het laatste nieuws rondom MKB-Limburg. Tip ons met relevant ondernemersnieuws via info@mkblimburg.nl.

Regio Zuid-Limburg pakt de winkel leegstand aan

De problematiek van de leegstand in de Limburgse winkelgebieden staat volop in de belangstelling. In het rapport “Herijking Detailhandelsvisie 2015” heeft MKB-Limburg reeds aangegeven dat het maken van scherpere keuzes en het terugdringen van het overaanbod aan winkelmeters van groot belang zijn voor een duurzame toekomstige retailstructuur. Daarbij hebben we tevens gewezen op de noodzaak van regionale samenwerking tussen de overheden door het opstellen van regionale retailvisies en het afstemmen van plannen en initiatieven. In Zuid-Limburg is deze hartenkreet opgepakt door de gezamenlijke gemeenten in overleg met de Provincie. Mede als uitvloeisel van het Provinciaal Omgevingsplan 2014 wordt er al geruime tijd gewerkt aan de totstandkoming van de Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg, een belangrijk document voor alle retailers en vastgoedeigenaren in deze regio.

De leegstandsproblematiek in Zuid-Limburg is aanzienlijk. Of het nou om hoofdwinkelcentra, wijkwinkelcentra, dorpscentra of perifere retailclusters gaat, in alle typen winkelgebieden is er sprake van leegstand. Maar het spook van de leegstand waart niet alleen in centrumgebieden rond, ook bij de verspreide bewinkeling is de leegstand in de afgelopen jaren hand over hand toegenomen. De oorzaken zijn bekend. Een krimpende bevolking, vergrijzing en ontgroening, een steeds mobieler wordende consument, een toename van het internetwinkelen en een opvolgingsprobleem binnen de retail zijn factoren die net als in andere Nederlandse regio’s ook in Zuid-Limburg een rol spelen. Maar zeker in deze regio hebben we te kampen met veel te veel m2 winkeloppervlak in verhouding tot het afnemende draagvlak. En natuurlijk weten consumenten in de Duitse en Belgische grensregio’s diverse Limburgse winkelgebieden wel te vinden, echter er is tevens sprake van lekkende koopkracht naar diezelfde regio’s. En ondanks deze overspannen vraag- en aanbodverhoudingen zijn er in de afgelopen jaren op veel plaatsen nieuwe retailontwikkelingen gerealiseerd en hangen er nog steeds plannen boven de Euregionale markt. De toegenomen focus op de grotere winkelgebieden heeft er mede toe geleid dat het voorzieningenniveau in buurtcentra en kleinere dorpscentra gestaag is afgekalfd. 

De overheden in Zuid-Limburg, met de Provincie Limburg voorop, zijn steeds meer tot het besef gekomen dat ingrijpen en het maken van keuzes noodzakelijk zijn om voor de toekomst een levensvatbare winkelstructuur overeind te houden. Dat wil niet zeggen dat er geen nieuwe ontwikkelingen meer mogelijk zouden zijn, maar het is wel van belang om te focussen op de levensvatbare winkelgebieden waarbij de juiste functie op de juiste plek belandt. De vestiging van een groot modewarenhuis op een perifere detailhandelslokatie past daar niet in, om maar een extreem voorbeeld te noemen. Maar het gaat niet alleen om de focus op de kansrijke centrumgebieden, de winkelgebieden zullen ook compacter moeten worden. Veel winkelgebieden zijn in de loop der jaren te ver uitgewaaierd, met als gevolg dat de leegstand in aanloopstraten en randgebieden is toegenomen. Door bovengenoemde factoren komen er in deze gebieden gewoonweg te weinig consumenten.

In het kielzog van het Provinciale Omgevingsplan Limburg 2014 zijn de 18 Zuid-Limburgse gemeenten aan de slag gegaan met de Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg. Doelen van deze visie zijn het terugdringen van de forse leegstand tot normale proporties (ofwel de frictieleegstand), het verkleinen van het overschot aan winkelmeters en de versterking van de retailstructuur door de focus te leggen op de kansrijke winkelgebieden. Om deze doelen te bereiken zijn de meeste winkelgebieden op de eerste plaats vervat in een hiërarchie, variërende van de zogenaamde koopiconen (Maastricht-centrum en Woonboulevard Heerlen) tot en met wijk- en buurtcentra. Vervolgens zijn de centrumgebieden binnen deze hiërarchie gelabeld als concentratiegebied en balansgebied. De winkelgebieden en (solitaire) lokaties  welke hier buiten vallen worden benoemd als transitiegebied. In de concentratiegebieden is het de bedoeling om enerzijds de kwaliteit te versterken, maar anderzijds nieuwe ontwikkelingen hier te laten landen. In de balansgebieden wordt voornamelijk ingezet op kwalitatieve versterking en het behoud van de huidige voorraad aan meters. In de transitiegebieden zal de voorraad worden onttrokken. Indien in laatstgenoemde gebieden winkelpanden langer dan drie jaar leeg staan, kan de detailhandelsbestemming er van af worden gehaald. Zolang de frictieleegstand van 6% nog niet bereikt is, zal het salderingsprincipe worden gehanteerd. Simpel gezegd komt dat op het volgende neer: Voor iedere vierkante meter winkel erbij moet er ook een vierkante meter af.

De Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg, inclusief alle kaarten van de concentratie- en balansgebieden, zal vanaf 21 juli tot en met 8 september voor de inspraak ter inzage worden gelegd, waarna eind dit jaar de verschillende gemeenteraden een besluit zullen nemen over het stuk. MKB-Limburg zal de retailers en andere belanghebbende partijen in de komende maanden actief gaan informeren over de visie.

Mocht u op dit moment reeds vragen hebben of verdere informatie willen hebben, kunt u contact opnemen met Eric Reubsaet, Projectleider Retail bij MKB-Limburg*, bereikbaar op telefoonnummer 06-10916050 of per mail retail@mkblimburg.nl.

 

*Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Limburg    



Ga terug naar het nieuwsoverzicht

nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte door u hieronder
in te schrijven voor onze
nieuwsbrief.

JONG MKB

JONG MKB

Opstapje nodig? JONG MKB zet zaken in beweging! Speciaal voor starters met een onderneming jonger dan 5 jaar.

Lees meer
Word lid van MKB-Limburg!

Word lid van MKB-Limburg!

Profiteer van het provinciale netwerk van Business Club Limburg, belangenbehartiging, projecten en ledenvoordelen van MKB-Limburg. Lid worden?

Lees meer
Leden aan het woord

Leden aan het woord

Leden van MKB-Limburg aan het woord. Wie zijn ze en wat voor onderneming heeft men? Welke rol speelt MKB-Limburg voor hun onderneming? Lees de verhalen van onze leden en raak geïnspireerd.

Lees meer

Volg ons op

Twitter Linkedin Facebook
Design & development: Advance Communications BV