slide image
Slide background

Nieuws Blijf op de hoogte van het laatste nieuws rondom MKB-Limburg. Tip ons met relevant ondernemersnieuws via info@mkblimburg.nl.

Teruggaafregeling voor BTW op oninbare vorderingen vereenvoudigd

De regels voor de teruggaafmogelijkheid van geheel of gedeeltelijk oninbare vorderingen zijn per 1 januari 2017 vereenvoudigd. Ook in de nieuwe opzet ontstaat het recht op teruggaaf op het tijdstip dat de oninbaarheid van de vordering kan worden vastgesteld. Nieuw is dat de oninbaarheid van de vordering in ieder geval ontstaat op het moment dat de vordering één jaar nadat deze opeisbaar is geworden nog niet is betaald. Door deze fictie verkrijgt de ondernemer dus uiterlijk één jaar na het opeisbaar worden van zijn vordering recht op teruggaaf. Een vordering is opeisbaar na afloop van de betalingstermijn zoals die tussen leverancier en afnemer is afgesproken. Als daar niets over is afgesproken, geldt de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen na ontvangst van de factuur door de afnemer.

“Uw vordering wordt sneller als oninbaar aangemerkt”

Daarnaast is de regeling verder vereenvoudigd door van de belanghebbende ondernemer niet langer een separaat teruggaafverzoek te eisen. In de nieuwe opzet kan het bedrag van de teruggaaf simpelweg in mindering worden gebracht op de periodieke aangifte voor de btw.

Oninbare vordering wordt alsnog ontvangen

Het kan in deze nieuwe systematiek voorkomen dat een vordering die eerder als oninbaar is aangemerkt op een later tijdstip alsnog geheel of gedeeltelijk wordt betaald. Dit kan zich met name voordoen bij vorderingen die niet zijn betaald binnen de termijn van één jaar nadat ze opeisbaar zijn geworden. In een dergelijke situatie dient de ondernemer de eerder op de aangifte in mindering gebrachte btw opnieuw op aangifte te voldoen.

Afnemer van de dienst

Als spiegelbeeld van de btw-teruggaaf voor oninbare vorderingen voor de ondernemer die de prestatie verricht, bevat de Wet OB 1968 een correctiebepaling voor de terugbetaling van de door zijn afnemer in aftrek gebrachte btw. Die correctie vindt plaats op het moment dat de afnemer de opeisbare schuld redelijkerwijs niet meer zal betalen. Voorheen gold dat die correctie in ieder geval plaatsvindt bij het verstrijken van twee jaren na het opeisbaar worden van de vergoeding, voor zover deze dan nog niet is betaald. Ook deze termijn is verkort tot één jaar en binnen die termijn dient de afnemer alleen een correctie toe te passen wanneer vaststaat dat de vergoeding niet zal worden betaald. In samenhang hiermee is bepaald dat voor vergoedingen die in 2015 opeisbaar zijn geworden het tijdstip van opeisbaarheid wordt geacht gelegen te zijn op 1 januari 2016 zodat de afnemer bij het onbetaald blijven van de opeisbare schuld de in aftrek gebrachte BTW in het eerste tijdvak in 2017 verschuldigd wordt.  

Overdragen vordering

De nieuwe teruggaafregeling voorziet voorts erin dat voor zover een ondernemer zijn vordering overdraagt aan een andere ondernemer, die andere ondernemer voor de toepassing van deze teruggaafregeling voor die vordering in de plaats treedt van de overdragende ondernemer. De toepassing van de teruggaafregeling voor de ondernemer aan wie de vordering is overgedragen omvat zowel het recht op teruggaaf als het eventueel later alsnog verschuldigd worden van de oorspronkelijk verschuldigde belasting of een deel daarvan.

Overgangsrecht

De overgangsbepaling heeft betrekking op vergoedingen die opeisbaar zijn geworden vóór 1 januari 2017 en op die datum nog niet zijn ontvangen, maar ter zake waarvan vóór die datum nog geen recht op teruggaaf vanwege oninbaarheid is ontstaan ingevolge de tot die datum geldende wetgeving. Ter zake van dergelijke niet-betaalde vergoedingen is bepaald dat de (fictie) termijn van één jaar op 1 januari 2017 begint te lopen waardoor deze vorderingen per 1 januari 2018 als oninbaar kunnen worden aangemerkt. Tenzij in de loop van 2017 al vast komt te staan dat de vordering werkelijk oninbaar is.  De BTW op vóór 1 januari 2017 opeisbare oninbare vorderingen kan dus uiterlijk in de aangifte omzetbelasting over het eerste tijdvak in 2018 worden teruggevorderd.

 

In het bovenstaande wordt overigens (nog) niet ingegaan op de eventuele ambtshalve (verzoek om) teruggaaf van BTW gedurende een periode van maximaal vijf jaar.

 Ga terug naar het nieuwsoverzicht

nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte door u hieronder
in te schrijven voor onze
nieuwsbrief.

JONG MKB

JONG MKB

Opstapje nodig? JONG MKB zet zaken in beweging! Speciaal voor startende ondernemers tussen 0-5 jaar.

Lees meer
Word lid van MKB-Limburg!

Word lid van MKB-Limburg!

Profiteer van het provinciale netwerk van Business Club Limburg, belangenbehartiging, projecten en ledenvoordelen van MKB-Limburg. Lid worden?

Lees meer
Leden aan het woord

Leden aan het woord

Leden van MKB-Limburg aan het woord. Wie zijn ze en wat voor onderneming heeft men? Welke rol speelt MKB-Limburg voor hun onderneming? Lees de verhalen van onze leden en raak geïnspireerd.

Lees meer

Volg ons op

Twitter Linkedin Facebook
Design & development: Advance Communications BV