slide image
Slide background

Nieuws Blijf op de hoogte van het laatste nieuws rondom MKB-Limburg. Tip ons met relevant ondernemersnieuws via info@mkblimburg.nl.

Ondernemend Venlo Magazine: Ondernemersbelangen binnen de Triple Helix

Een sterk MKB is een belangrijke pijler voor de Limburgse economie. Een vitaal bedrijfsleven zorgt immers voor werkgelegenheid en innovatie. Tegelijkertijd staat het MKB voor een aantal grote uitdagingen. Om ondernemersambities te kunnen waarmaken, moeten verschillende neuzen dezelfde kant op wijzen. Voor een belangenvertegenwoordiger als MKB-Limburg moeten de lijnen naar beleidsmakers daarom kort zijn.


Binnen de Triple Helix gaat MKB-Limburg samen met overheid en onderwijs aan de slag voor een vitaal bedrijfsleven. Duurzame economische ontwikkeling is hierbij de inzet en de doelstelling, waarbij onderwijs een belangrijke ondersteunende factor is. Uiteraard zijn de contacten met de Limburgse ondernemers leidend bij het vertegenwoordigen van de belangen. Regelmatig vinden lokale ondernemersverenigingen aansluiting bij onze vereniging, met als recent voorbeeld de 71 nieuwe leden vanuit de achterban van SZO Reuver Beesel. Uit de contacten met onze ondernemers analyseert MKB-Limburg wat er speelt en deze onderwerpen worden meegenomen in de belangenvertegenwoordiging op alle niveaus.


Overleg op lokaal en provinciaal niveau
Met de partners binnen de overheid wordt gewerkt aan een optimaal ondernemersklimaat met ruimte voor innovatie en duurzame ontwikkelingen. Op landelijk niveau gebeurt dit in samenwerking met MKB-Nederland. In overleggen met de provinciale en gemeentelijke politiek treedt MKB-Limburg op als vertegenwoordiger van de ondernemersbelangen. Belangrijke ondernemersthema’s zoals infrastructuur, btw en criminaliteit in het buitengebied worden in deze overleggen op de politieke agenda gezet. Verder wordt een deel van deze thema’s aangepakt middels diverse projecten, gesubsidieerd door de Provincie.

Op lokaal gebied zijn er de structurele bijeenkomsten met Burgemeesters en Wethouders. In het laatste overleg in Venlo is de huisvesting van arbeidsmigranten als thema aangedragen. Daarom heeft MKB-Limburg, samen met haar Ondernemend Limburg partners LWV en LLTB onlangs een brandbrief geschreven naar de Limburgse gemeenten, om het huisvestingsprobleem aan de orde te stellen en om samen met het bedrijfsleven te kijken naar oplossingen.  

Partners
Om de samenwerking op lokaal niveau te bevorderen gaat MKB-Limburg een partnerschap aan met Limburgse gemeentes. Op netwerkbijeenkomsten van Business Club Limburg wordt de aanwezigheid van vertegenwoordigers van de gemeente gestimuleerd. Zo is wethouder Jan Loonen van de Gemeente Venray bijvoorbeeld regelmatig aanwezig bij activiteiten van Business Club Limburg. Op die manier krijgen gemeentes een gezicht en wordt de drempel om contact op te nemen verkleind, ook voor individuele ondernemers.

Ook met onderwijsinstanties gaat MKB-Limburg het partnerschap aan. De aanwas van (praktisch) geschoolde arbeidskrachten blijft voor het MKB immers een belangrijk thema. Met het onderwijs wordt gekeken hoe de opleidingen aan kunnen sluiten bij de vraag vanuit het bedrijfsleven. Belangrijke input, die niet gerealiseerd kan worden zonder medewerking van de overheid. Goed nieuws op het gebied van onderwijs is de in de Tweede Kamer aangenomen motie van Lodewijk Asscher, waarmee de voorgenomen bezuiniging op de subsidieregeling praktijkleren in het mbo voor 2019 van de baan lijkt. Bezuinigingen op deze subsidie zijn immers een strop voor het MKB. Met extra geld voor de BBL-trajecten kunnen meer jonge mensen én zij-instromers worden geworven. Extra mankracht, die hard nodig is, zeker in Limburg!

Lees hier het hele magazineGa terug naar het nieuwsoverzicht

nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte door u hieronder
in te schrijven voor onze
nieuwsbrief.

JONG MKB

JONG MKB

Opstapje nodig? JONG MKB zet zaken in beweging! Speciaal voor starters met een onderneming jonger dan 5 jaar.

Lees meer
Word lid van MKB-Limburg!

Word lid van MKB-Limburg!

Profiteer van het provinciale netwerk van Business Club Limburg, belangenbehartiging, projecten en ledenvoordelen van MKB-Limburg. Lid worden?

Lees meer
Leden aan het woord

Leden aan het woord

Leden van MKB-Limburg aan het woord. Wie zijn ze en wat voor onderneming heeft men? Welke rol speelt MKB-Limburg voor hun onderneming? Lees de verhalen van onze leden en raak geïnspireerd.

Lees meer

Volg ons op

Twitter Linkedin Facebook
Design & development: Advance Communications BV