slide image
Slide background

Nieuws Blijf op de hoogte van het laatste nieuws rondom MKB-Limburg. Tip ons met relevant ondernemersnieuws via info@mkblimburg.nl.

Ondernemers blij: lage WW-premie scholieren en studenten in WAB

MKB-Limburg is, net als MKB-Nederland en VNO-NCW en de betreffende brancheorganisaties verheugd dat jongeren tot 21 jaar met een bijbaan onder de lage WW-premie gaan vallen. Dat was een belangrijk doel van de campagne Zo werkt het niet! die de negen ondernemersorganisaties sinds december voeren tegen enkele maatregelen in de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) die tijdelijk werk duurder maken, onder meer via premiedifferentiatie in de WW. De ondernemersorganisaties hadden graag ook gezien dat het lage WW-tarief voor seizoenswerk zou zijn geregeld. Dit blijkt uitvoeringstechnisch echter niet mogelijk, maar dankzij een motie is wel de deur voor een oplossing opengezet.

Voor seizoenswerk niet uitvoerbaar
De Tweede Kamer stemde vanmiddag voor een amendement van SGP-Kamerlid Stoffer c.s. om jongeren tot 21 jaar die niet meer dan twaalf uur per week werken, onder het lage WW-tarief te brengen. Een amendement van Stoffer en Baudet om dat ook voor seizoenwerkers te regelen, haalde het niet. Het kabinet had dat amendement ontraden, omdat het niet uitvoerbaar is via de Belastingdienst. Wel is de motie Wiersma/Heerma aangenomen die het kabinet oproept om samen met sociale partners alsnog tot maatwerkoplossingen voor seizoenswerk te komen.

Handschoen oppakken
Die handschoen pakken we natuurlijk graag op', zegt voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland namens de ondernemersorganisaties. 'Het is jammer dat het nu vanwege uitvoeringsperikelen niet mogelijk is om seizoenswerk te ontzien, maar het boek is niet dicht. We moeten met elkaar nu snel een oplossing vinden om te voorkomen dat deze ondernemers forse kostenverhogingen voor hun kiezen krijgen voor iets waar ze niks aan kunnen doen. Tijdelijk werk, zoals in de landbouw of de recreatie, kan alleen maar met tijdelijke krachten worden ingevuld.'

Het is daarom ook goed dat ondernemers met seizoenswerk in ieder geval de ruimte krijgen om via de cao alsnog de nodige flexibiliteit rond oproepkrachten te behouden, aldus de ondernemersorganisaties. Zij hebben in hun campagne Zo werkt het niet! steeds betoogd dat het niet logisch én niet fair is om ondernemers financieel af te straffen voor de inzet van tijdelijke krachten waar dat inherent is aan de aard van het werk. 'Het is mooi dat het gezonde verstand het ten aanzien van jongeren alvast heeft gewonnen', aldus Vonhof. 'Branches als horeca en detailhandel kunnen niet zonder scholieren en studenten die de pieken opvangen.'

Reparatie ontslagrecht
Tevreden zijn de ondernemersorganisaties ook met de zogeheten cumulatiegrond in het ontslagrecht, die ondernemers de mogelijkheid geeft meerdere redenen voor ontslag combineren. Vonhof: 'Dit vereenvoudigt het ontslagrecht en doet recht aan het feit dat ontslag vaak diverse gronden heeft. Het is daarom een terechte reparatie van de Wet Werk en Zekerheid. Als zo’n 40 procent van de ontslagaanvragen niet meer voorbij de kantonrechter komt – en dat is een veel hoger percentage dan vóór de invoering van WWZ - dan weet je dat het niet goed is.'
MKB-Nederland en VNO-NCW vinden het verder positief dat de keten van tijdelijke contracten wordt verruimd van 24 naar 36 maanden. Dit geeft ondernemers meer mogelijkheden om te bezien of er voldoende werk is en blijft om medewerkers ook een vast contract aan te bieden.

Mkb-budget voor scholing
De ondernemersorganisatieszijn ook blij met het besluit om 48 miljoen euro in te zetten voor kleine(re) bedrijven om de leercultuur te ondersteunen. Daartoe had onder anderen VVD-Kamerlid Wiersma een motie ingediend. Dit  budget moet het ondernemers makkelijker maken om medewerkers zelf te kunnen opleiden, onder meer via bedrijfsscholing. 'Over de uitwerking van die plannen praten en denken wij graag mee', aldus Vonhof.

De Wet Arbeidsmarkt in Balans is aangenomen door de coalitiepartijen VVD, CDA, D66, ChristenUnie plus SGP en Forum voor Democratie.

Initiatiefnemers campagne Zo werkt het niet!
De campagne Zo werkt het niet! is een initiatief van CUMELA Nederland, Detailhandel Nederland, Koninklijke INretail, Koninklijk Horeca Nederland, LTO Nederland, MKB-Nederland, De Nederlandse Veiligheidsbranche, RECRON en VNO-NCW. Zie de website www.zowerkthetniet.nl voor meer informatie en verhalen van de ondernemers zelf. 

 

MKB-Limburg over de WAB

De Tweede Kamer heeft zoals verwacht ingestemd met het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans (WAB). Wel zijn de plannen voor de nieuwe proeftijdregels uit het wetsvoorstel gehaald. Voorzitter Monique Princen van MKB-Limburg ging in haar column op WijLimburg ook al in op de WAB en de campagne 'Zo werkt het niet.' Want niet alleen werknemers hebben voordelen van een vast contract; ook zijn uiteraard ook gebaat bij een vast en betrouwbaar personeelsbestand. Het is goed dat men heeft ingezien dat tijdelijke arbeid door studenten buiten de boeteregeling moet vallen. Studenten zijn tijdens hun studie immers niet op zoek naar een vaste baan. Een vaste baan zoeken zij na hun afstuderen, in hun eigen studierichting.

Goed is ook dat er gekeken is naar de regeling rondom oproepkrachten. Hierin is flexibiliteit een belangrijk criterium en in het handhaven van die flexibiliteit blijft de WAB gelukkig in voorzien.


Maatregelen uit de WAB
De maatregel om een proeftijd van vijf maanden mogelijk te maken gaat niet door, net als het plan om een proeftijd van drie maanden mogelijk te maken voor tijdelijke contracten van langer dan twee jaar.

De meeste andere maatregelen uit het wetsvoorstel gaan wel door. Het gaat hierbij onder meer om:

 • De verlenging van de ketenbepaling van twee naar drie jaar.
 • De wijzigingen in de berekening van de transitievergoeding:
  • Een werknemer heeft straks vanaf het begin van zijn arbeidsovereenkomst recht op transitievergoeding.
  • De werkgever moet de transitievergoeding straks berekenen over de feitelijke duur van de arbeidsovereenkomst. Hiermee wordt de afronding op halve dienstjaren geschrapt.
  • Hogere opbouw van de transitievergoeding voor werknemers die langer dan tien jaar in dienst zijn geweest wordt afgeschaft.
 • De introductie van de cumulatiegrond bij ontslag.
 • Het jaarlijks doen van een aanbod door de werkgever voor een vaste arbeidsomvang aan oproepkrachten met een nulurencontract of min-maxcontract.
 • Het wijzigen van de regels voor payrollers: vervallen uitzendbeding en dezelfde arbeidsvoorwaarden voor werknemers als werknemers die bij de werkgever in dienst zijn.
 • De wijzigingen in de WW-premie: lage ne hoge WW-premie.

Eerste Kamer moet nog met wetsvoorstel instemmen
Nu de Tweede Kamer heeft ingestemd met de WAB, gaat het wetsvoorstel naar de Eerste Kamer. Als de Eerste Kamer ook instemt met het voorstel, gaan de wijzigingen per 1 januari 2020 in.

Bron: Rendement.nl

 Ga terug naar het nieuwsoverzicht

nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte door u hieronder
in te schrijven voor onze
nieuwsbrief.

Kennis & expertise

Kennis & expertise

Als lid van MKB-Limburg kunt u gebruikmaken van de kennis en expertise van onze partners. Op welk vakgebied kunnen zij u ondersteunen?

Lees meer
Word lid van MKB-Limburg!

Word lid van MKB-Limburg!

Profiteer van het provinciale netwerk van Business Club Limburg, belangenbehartiging, projecten en ledenvoordelen van MKB-Limburg. Lid worden?

Lees meer
Leden aan het woord

Leden aan het woord

Leden van MKB-Limburg aan het woord. Wie zijn ze en wat voor onderneming heeft men? Welke rol speelt MKB-Limburg voor hun onderneming? Lees de verhalen van onze leden en raak geïnspireerd.

Lees meer

Volg ons op

Twitter Linkedin Facebook
Design & development: Advance Communications BV