slide image
Slide background

Nieuws Blijf op de hoogte van het laatste nieuws rondom MKB-Limburg. Tip ons met relevant ondernemersnieuws via info@mkblimburg.nl.

Het MKB wordt gehoord, maar we zijn er nog niet!

Als vertegenwoordigers van het mkb hadden MKB-Limburg en MKB-Nederland meer verwacht van de begroting voor 2019. Het is mooi dat voor het eerst sinds jaren de inkomsten- en vennootschapsbelasting omlaag gaan. Maar de winsten blijven stabiel en veel mkb-ondernemers missen het vertrouwen om te investeren.

“De stem van het mkb is te horen in de kabinetsplannen, maar per saldo levert dit te weinig op voor onze achterban. We zijn er dus nog niet,” aldus Monique Princen, voorzitter MKB-Limburg. Dga’s komen er bekaaid af door de verhoging van het box II-tarief. “Daarmee worden ondernemers gestraft die spaarzaam zijn geweest toen dat nodig was,” vindt ook Jacco Vonhof, voorzitter van MKB-Nederland.

Het gaat goed met Nederland, zoals de Miljoenennota laat zien, en over de gehele linie ook met ondernemers. Omzetten gaan omhoog, maar de marges in het mkb worden door stijgende kosten niet groter. “Het is heel goed dat de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting structureel omlaag gaan. Maar het is niet zo dat elke ondernemer nu meer kan of gaat investeren. Daar is meer voor nodig,” aldus Vonhof.

Ondernemers missen ook het vertrouwen om te investeren. Daarvoor moet er zekerheid en consistentie komen van het overheidsbeleid op terreinen als de arbeidsmarkt, de energietransitie. Princen: “Maatregelen voor verduurzaming binnen het Klimaatakkoord moeten haalbaar en betaalbaar zijn voor het mkb. Daarover gaan we, samen met MKB-Nederland, graag in gesprek met het kabinet. Want hoe win je het vertrouwen van ondernemers, zodat zij durven investeren? Daar kunnen we samen nog een paar goede stappen nemen.”

Boete op ondernemen
Vooral verhoging van het box II-tarief valt niet goed. “Als je wilt dat bedrijven investeren, moet je als kabinet niet het box II-tarief gaan verhogen, waardoor ondernemers mogelijk versneld vermogen naar privé gaan halen. Dat levert de staat snel belastinggeld op, maar gaat ten koste van de investeringskracht van die bedrijven. Het voelt bovendien als een boete op ondernemen. Het kabinet verhoogt het tarief gelukkig wel minder dan het aanvankelijk van plan was - daar hebben we hard voor geknokt - maar het blijft een onbegrijpelijke maatregel,” aldus Vonhof.

Positief is wel de aanpassing van de werkkostenregeling. Voor mkb-ondernemers komt er daarvoor 100 miljoen euro bij. Voor bedrijven op de binnenlandse markt is het goed dat burgers er in koopkracht op vooruitgaan. De vraag is wel of de macroplaatjes ook op microniveau overeind blijven, zowel voor burgers als voor ondernemers. “Ook moet nog blijken of de koopkrachtverbetering voldoende is om de negatieve effecten van de verhoging van het lage btw-tarief voor het mkb te dempen. Zeker in onze grensregio Limburg worden mkb-ondernemers hier hard door geraakt!” geeft Princen aan.

Graat in de keel
De loondoorbetaling bij ziekte blijft voor het mkb een graat in de keel. We hebben er echter vertrouwen in dat we daarvoor, samen met MKB-Nederland en met minister Koolmees van SZW tot een oplossing te komen. Eerder dit jaar werd al bereikt dat ondernemers worden gecompenseerd voor de transitievergoeding die zij bij ontslag na twee jaar ziekte aan werknemers moeten betalen.

Monique Princen: “Wij zijn blij met de versoepeling van het ontslagrecht en pleiten tegen maatregelen die flexibel werk per definitie duurder maken. Met extra inzet van het kabinet kunnen we – samen met werkgevers – mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk helpen.”

Verder zou het kabinet meer geld moeten uittrekken voor de subsidieregeling praktijkleren in het mbo (BBL). Princen: “Bezuinigingen daarop zijn onacceptabel. De krapte op de arbeidsmarkt neemt toe en bedrijven missen de handjes van praktisch opgeleiden. Met extra geld voor de BBL-trajecten in het mbo kunnen we aan de slag om weer meer jonge mensen én zij-instromers binnen te krijgen. Extra mankracht, die hard nodig is, zeker in Limburg!”



Ga terug naar het nieuwsoverzicht

nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte door u hieronder
in te schrijven voor onze
nieuwsbrief.

Kennis & expertise

Kennis & expertise

Als lid van MKB-Limburg kunt u gebruikmaken van de kennis en expertise van onze partners. Op welk vakgebied kunnen zij u ondersteunen?

Lees meer
Word lid van MKB-Limburg!

Word lid van MKB-Limburg!

Profiteer van het provinciale netwerk van Business Club Limburg, belangenbehartiging, projecten en ledenvoordelen van MKB-Limburg. Lid worden?

Lees meer
Leden aan het woord

Leden aan het woord

Leden van MKB-Limburg aan het woord. Wie zijn ze en wat voor onderneming heeft men? Welke rol speelt MKB-Limburg voor hun onderneming? Lees de verhalen van onze leden en raak geïnspireerd.

Lees meer

Volg ons op

Twitter Linkedin Facebook
Design & development: Advance Communications BV