MKB-Limburg - NIEUWS - FORMAT-OMZETDERVING-WATERSCHADE
slide image
Slide background

Nieuws Blijf op de hoogte van het laatste nieuws rondom MKB-Limburg. Tip ons met relevant ondernemersnieuws via info@mkblimburg.nl.

Format omzetderving waterschade

Omzetderving waterschade 
Schaderegelingen overstromingen Limburg en Brabant

We  zijn bezig met een herorientatie samen met Provincie Limburg en benadrukken dat het echt van belang is dat getroffen ondernemers het format omzetderving waterschade invullen.

Beste ondernemer,
 
De regeling Wts juli 2021 geeft een tegemoetkoming in de materiële schade die niet verzekerbaar, vermijdbaar of verhaalbaar is. Sinds 9 augustus kunt u uw materiële schade melden via deze pagina. Voor een nadere toelichting zie bijgevoegde brochure schaderegelingen overstromingen Limburg en Brabant  en de veel gestelde vragen op deze pagina.
 
Ten aanzien van omzetderving biedt de Wts een uitdrukkelijke uitsluiting. Het kabinet heeft op 13 augustus aangegeven evenwel het gesprek hierover met de regio en ondernemersvertegenwoordigers te willen voeren, waarbij ook aandacht is voor proportionaliteit, uitvoerbaarheid en precedentwerking. Deze gesprekken vinden momenteel plaats.
 
In het kader van deze gesprekken is het voor de brancheorganisaties en het Rijk van belang om meer zicht te krijgen op het aantal bedrijven dat omzetschade heeft geleden, en de totale (geschatte) omvang van de geleden omzetschade. Hiertoe is bijgevoegd format omzetderving waterschade opgesteld. Om de gesprekken over een mogelijke regeling voor omzetcompensatie te ondersteunen willen wij u vragen om dit formulier uiterlijk woensdag 22 september te mailen aan format_omzetderving@prvlimburg.nl . Uw input is voor ons van grote waarde!
 
Hierbij zijn drie aandachtspunten van belang:

  • Bijgevoegde vragenlijst heeft tot doel een goede inschatting te kunnen maken van de omvang van de omzetderving die is ontstaan door de wateroverlast half juli 2021. Deze inschatting is nodig om een besluit te kunnen voorbereiden voor de keuzes ten aanzien van een eventuele compensatie van (een deel van) de omzetderving. Deze uitvraag is dus geen aanvraag of officiële melding! Er kunnen ook geen rechten aan worden ontleend.
  • Via diverse ondernemers- en brancheorganisaties wordt deze vragenlijst richting ondernemers verspreid om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen. Wij vragen u om deze lijst maar één keer in te vullen en op te sturen.
  • Ook ontvangen we graag uw formulier retour, indien u geen of nauwelijks omzetderving heeft ondervonden door de wateroverlast via format_omzetderving@prvlimburg.nl.


BIJLAGEN
Schaderegelingen overstromingen Limburg en Brabant
Format omzetderving waterschade

Lees ook:
WTS regeling Limburg, van kracht vanaf 10 september 2021
 

Met vriendelijke groet,
 

Monique Princen, voorzitter MKB-Limburg
Tibert Lagarde , MKB-Limburg regio Zuid     

                                                                                                              Ga terug naar het nieuwsoverzicht

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws?
Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief

* verplicht veld
Kennis & expertise

Kennis & expertise

Als lid van MKB-Limburg kunt u gebruikmaken van de kennis en expertise van onze partners. Op welk vakgebied kunnen zij u ondersteunen?

Lees meer
Word lid van MKB-Limburg!

Word lid van MKB-Limburg!

Profiteer van het provinciale netwerk van Business Club Limburg, belangenbehartiging, projecten en ledenvoordelen van MKB-Limburg. Lid worden?

Lees meer
Leden aan het woord

Leden aan het woord

Leden van MKB-Limburg aan het woord. Wie zijn ze en wat voor onderneming heeft men? Welke rol speelt MKB-Limburg voor hun onderneming? Lees de verhalen van onze leden en raak geïnspireerd.

Lees meer

Volg ons op

Twitter Linkedin Facebook
Design & development: Advance Communications BV