slide image
Slide background

Nieuws Blijf op de hoogte van het laatste nieuws rondom MKB-Limburg. Tip ons met relevant ondernemersnieuws via info@mkblimburg.nl.

Belangrijkste wetswijzigingen voor mkb'ers per 1 juli 2018

Als ondernemer krijgt u vanaf 1 juli 2018 te maken met nieuwe wetten en regels. Welke zijn voor u als mkb'er van belang? De belangrijkste wetswijzigingen per 1 juli op een rij.

1. Basiscontract werkgevers en arbodienstverleners

Heeft u als mkb’er alles geregeld rondom de wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet)? U moet dit op 1 juli 2018 hebben geregeld.

Nieuw in de Arbowet is het basiscontract. Dit stelt minimumeisen aan het contract tussen arbodienstverleners en werkgevers. Dit zijn rechten en plichten voor werkgever, werknemer en bedrijfsarts. U bent als werkgever zelf verantwoordelijk voor de inhoud van het basiscontract. In overleg met werknemers en arbodienstverleners kunt u meer taken opnemen: het basispluscontract.

U heeft nog tot 1 juli 2018 om het arbocontract met de arbodienstverlener te wijzigen.

Meer weten
- Lees meer over deze wetswijziging

2. Wettelijke verplichting gasaansluiting vervalt

De wettelijke verplichting om nieuwbouwwoningen aan te sluiten op het gasnet vervalt per 1 juli 2018. Deze wetswijziging gaat bouwbedrijven, installatiebedrijven, loodgieters en netbeheerders aan. Gemeenten mogen bepalen of nieuwbouwwoningen op een warmtenet of andere energie-infrastructuur worden aangesloten.

Meer weten
- Lees meer over deze wetswijziging

3. Nieuwe wettelijke regels voor pakketreizen en andere reisdiensten

Bent u mkb'er in de reissector? Per 1 juli 2018 gelden nieuwe regels voor het aanbieden van pakketreizen en andere reisdiensten.

Pakketreis:
Voor een pakketreis geldt dat deze minimaal:
24 uur duurt, 1 overnachting heeft, uit 2 reisdiensten bestaat.

Losse reisdiensten
Bent u verkoper van losse reisdiensten aan consumenten? Door de manier van boeken kunnen klanten losse reisdiensten koppelen tot 1 reisarrangement. Dan ontstaat een gekoppeld reisarrangement (GRA). Een GRA is geen pakketreis. Hier zitten voor de verkoper andere verplichtingen aan vast.

Meer weten
- Lees meer over deze wetswijziging
- Ga na wat voor soort reis u aanbiedt (pakketreis of GRA) en wat u moet doen

4. Nieuwe regel administratie kinderopvang

Voor ondernemers met een kinderopvang (zoals ook gastouderbureaus, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang) geldt per 1 juli 2018 een nieuwe regel voor de administratie. Vanaf dan moet in de administratie de gegevens van personeelsleden worden opgenomen die staan ingeschreven in het Personenregister kinderopvang.

Het Personenregister kinderopvang is op 1 maart 2018 ingevoerd en geldt voor iedereen die woont of werkt op een plek waar kinderen worden opgevangen.

Bewaren
De persoonsgegevens en het Burgerservicenummer (BSN) van de personen die zich in het register moeten inschrijven, moeten worden bewaard.

Tijdens een inspectie van de kinderopvang mag de GGD-inspecteur deze gegevens opvragen om de inschrijvingen en de koppelingen in het Personenregister kinderopvang te controleren.

Meer weten
- Lees meer over deze wetswijziging
- Invoering Personenregister kinderopvang, 1 maart 2018

5. Niet alle VOG's meer geldig voor inschrijving Personenregister kinderopvang

Een andere wetswijziging die voor u als mkb'er in de kinderopvang geldt is deze: VOG’s met screeningsprofielen 60 (onderwijs),40 (vakantiegezinnen en adoptie) en 45 (gezondheidszorg en welzijn van mens en dier) kunnen met ingang van 1 juli 2018 niet meer worden gebruikt voor inschrijving in het Personenregister kinderopvang.

Inschrijving in het Personenregister kinderopvang is noodzakelijk voor iedereen die woont of werkt op een plek waar kinderen worden opgevangen. Het Personenregister is op 1 maart 2018 ingevoerd.

Alleen VOG's met profiel 84 of 86
Vanaf 1 juli 2018 kan iemand zich alleen in het Personenregister kinderopvang inschrijven met een actuele, geldige VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) die is afgegeven met het screeningsprofiel 84 (zorgdragen voor minderjarigen) of 86 (werkzaam in de kinderopvang).

Meer weten
- Lees meer over deze wetswijziging
- Aanvragen VOG natuurlijke personen

Wetswijzigingen voor zzp'ers en starters
- De belangrlijkste wetswijzigingen voor zzp'ers per 1 juli 2018
- De belangrijkste wetswijzigingen voor starters per 1 juli 2018

Ook belangrijk: AVG, nieuwe pricaywetgeving

Op 25 mei 2018 is de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) ingegaan. Een nieuwe privacywetgeving voor de hele Europese Unie. Is uw bedrijf hier op ingericht?

Meer over de AVG
- Voldoen aan de AVG

Alle wetswijzigingen en nieuwe regels

Wilt u meer weten over veranderingen in wetgeving en regels en wat er de komende tijd gaat veranderen? Bekijk dan alle wetswijzigingen en nieuwe regels.

 Ga terug naar het nieuwsoverzicht

nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte door u hieronder
in te schrijven voor onze
nieuwsbrief.

JONG MKB

JONG MKB

Opstapje nodig? JONG MKB zet zaken in beweging! Speciaal voor starters met een onderneming jonger dan 5 jaar.

Lees meer
Word lid van MKB-Limburg!

Word lid van MKB-Limburg!

Profiteer van het provinciale netwerk van Business Club Limburg, belangenbehartiging, projecten en ledenvoordelen van MKB-Limburg. Lid worden?

Lees meer
Leden aan het woord

Leden aan het woord

Leden van MKB-Limburg aan het woord. Wie zijn ze en wat voor onderneming heeft men? Welke rol speelt MKB-Limburg voor hun onderneming? Lees de verhalen van onze leden en raak geïnspireerd.

Lees meer

Volg ons op

Twitter Linkedin Facebook
Design & development: Advance Communications BV