slide image
Slide background

Nieuws Blijf op de hoogte van het laatste nieuws rondom MKB-Limburg. Tip ons met relevant ondernemersnieuws via info@mkblimburg.nl.

‘Faciliteer het mkb bij productiviteitsgroei en transitie naar duurzaamheid en digitalisering’

Samenvatting Jaarbericht Staat van het MKB 2018

In 2017 kwam maar liefst 86% van de groei aan werkgelegenheid uit het mkb. Echter, nu de krapte op de arbeidsmarkt steeds meer toeneemt en de economische conjunctuur over haar hoogtepunt heen lijkt te zijn, staat het concurrentievermogen van het Nederlandse mkb onder druk. Dat schrijft het Comité voor Ondernemerschap in het 'Jaarbericht Staat van het MKB 2018’. Ondernemers moeten productiever, duurzamer en digitaler worden om de concurrentie aan te kunnen. Monique Princen, voorzitter MKB-Limburg: “Het mkb kan dit niet alleen, maar moet hierin gefaciliteerd worden!”

Op 3 oktober is het Jaarbericht Staat van het MKB 2018  door het Comité voor Ondernemerschap overhandigd aan staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat, in het bijzin van koningin Máxima. De hoogtepunten uit het Jaarbericht zetten wij graag voor u op een rij:

De economie is aan het veranderen
Belangrijke nieuwe thema’s zijn: verduurzaming, digitalisering en internationalisering. Zowel van de overheid als voor het mkb vraagt dit om een groot aanpassingsvermogen. Princen: “Vanuit het mkb worden investeringen verwacht, maar deze investeringen zijn niet mogelijk als de belastingen op het box II-tarief verhoogd worden.”

Groei moet komen uit productiviteit
Het Comité geeft aan dat de groei moet komen uit productiviteit en niet zo zeer uit werkgelegenheid. Sommige vacatures zijn niet of nauwelijks in te vullen personeelstekort belemmert een deel van de bedrijven in hun groei. De juiste mensen op de juiste plaats krijgen is doelstelling, waarbij bij- en herscholing van groot belang is. In een snel veranderende markt dreigt de mismatch tussen de vraag naar en het aanbod van personeel steeds sneller toe te nemen.

Innovatie en technologie
Innovatie speelt ook een rol bij de groei van productiviteit. Echter: een grote groep heeft daarbij alle steun nodig om ook stappen te kunnen zetten in innovatie. Daarvoor is niet alleen in technologisch opzicht kennis nodig, ook procesmatig en organisatorisch. Taak van MKB-Limburg in deze is het overdragen van kennis rondom belangrijke technologische ontwikkelingen. “Thema’s als digitalisering, big data, robotisering en automatisering komen regelmatig terug in de bijeenkomsten die wij voor onze achterban organiseren. Kennis toegankelijk maken voor ondernemers, daar zetten wij ons, samen met onze kennispartners, al vele jaren voor in!”

Wat is er nodig?

Arbeidsmarktregulering
Om een omslag te maken moet er ruim baan gegeven worden aan het ondernemerschap en de creativiteit van mensen. Op die manier kunnen kansen worden benut. De overheid heeft hierbij een belangrijke regulerende en faciliterende rol. Uit onderzoek blijkt dat het beperken van de arbeidsmobiliteit een negatief effect heeft op de productiviteit van een land, aldus het Comité. Als de arbeidsmarkt gemoderniseerd moet worden, is een minder strenge arbeidsmarktregulering vereist.

Regels
De transitie naar een duurzame, digitale economie vraagt om een andere manier van werken door bedrijven en overheid. Voor het bedrijfsleven komt het op de lange termijn neer op meebewegen of de strijd verliezen. De vraag is gerechtvaardigd of de huidige regels nog voldoen voor de langere termijn. Princen: “Op dit punt moet de overheid zien wanneer ondernemers belemmerd worden door de regeldruk en waar nodig regels aanpassen of nieuwe regels maken.”

Fiscaliteit
Een gezonde, krachtige economie weet diversiteit om te zetten in groei en aanpassing. Fiscale prikkels voor ondernemerschap kunnen daarbij helpen. Bijvoorbeeld door de drempel te verlagen om een goed betaalde baan op te zeggen en een droom als ondernemer na te jagen. Door bedrijven voortvarend door de startfase te helpen of door investeringen – die bijdragen aan groei en  vernieuwing – te stimuleren en bepaalde financieringsvormen voor deze investeringen aantrekkelijker te maken.

Financieringsmogelijkheden
Goede plannen vergen goede financiering en goed advies. Vraag en aanbod op de financieringsmarkt vinden elkaar niet altijd en juist dat remt de groei. Het onderschatten van de risico’s door de financier, of door de ondernemer zelf, kan leiden tot onderinvesteringen in innovatieve of schaalbare concepten. Aanpassingsvermogen van bank, ondernemer, maar ook van andere financiers en intermediairs is vereist.  Ga terug naar het nieuwsoverzicht

nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte door u hieronder
in te schrijven voor onze
nieuwsbrief.

Kennis & expertise

Kennis & expertise

Als lid van MKB-Limburg kunt u gebruikmaken van de kennis en expertise van onze partners. Op welk vakgebied kunnen zij u ondersteunen?

Lees meer
Word lid van MKB-Limburg!

Word lid van MKB-Limburg!

Profiteer van het provinciale netwerk van Business Club Limburg, belangenbehartiging, projecten en ledenvoordelen van MKB-Limburg. Lid worden?

Lees meer
Leden aan het woord

Leden aan het woord

Leden van MKB-Limburg aan het woord. Wie zijn ze en wat voor onderneming heeft men? Welke rol speelt MKB-Limburg voor hun onderneming? Lees de verhalen van onze leden en raak geïnspireerd.

Lees meer

Volg ons op

Twitter Linkedin Facebook
Design & development: Advance Communications BV