MKB-Limburg positief over samenwerking met Kerkrade

MKB-Limburg positief over samenwerking met Kerkrade

Foto : Renato Lombardini en Frans Voncken Beeld: Jean-Pierre Geusens

“Kerkrade denkt voor de ondernemers niet in problemen maar in oplossingen”

MKB-Limburg positief over samenwerking met Kerkrade

 

In 2019 riep MKB-Nederland de gemeente Kerkrade uit tot MKB-vriendelijkste gemeente van Limburg. Deze tweejaarlijkse prijs dient als stimulans voor gemeenten om zich actief in te zetten voor een beter mkb-beleid. Goed vier jaar later praten we daar nog eens over met Frans Voncken en Renato Lombardini. Voncken is eigenaar van Bakkerij Voncken aan de Rodaboulevard. Renato Lombardini heeft een assurantie- en pensioenadvieskantoor en is bestuurslid van MKB Parkstad Limburg.

“Los van het feit dat alles altijd beter kan, stel ik vast dat die eretitel voor Kerkrade nog steeds opgaat”, vindt Frans Voncken. Hij is met zijn onderneming actief in Zuid-Limburg en weet dus waar hij over praat. “Mijn ervaringen met Kerkrade, met ambtenaren in het bijzonder, zijn positief. De onderlinge contacten en relaties zijn prima, ook met de wethouder. We weten elkaar te vinden als dat nodig is. Bijvoorbeeld als er gras gemaaid of onderhoud moet plaats vinden in de buitenruimte hier, dan hoef ik maar te bellen en het wordt opgelost. En als vanuit re-integratieoogpunt de gemeente behoefte heeft aan arbeidsplaatsen voor mensen met een beperking zijn wij er voor haar. Zo zijn er meer voorbeelden.”

Stabiel klimaat

Kerkrade is politiek, maatschappelijk en cultureel gezien een stabiele gemeente stelt het duo vast. Het beleid en de visie op het mkb is meerjarig en stoelt niet op de waan van de dag. De coalitie die er nu zit bestuurt de stad immers al twaalf jaar. Renato Lombardini: “Daarnaast gaat de gemeente open en direct met ons in overleg als we aankloppen, ze doet dit met een luisterend oor. Daarbij wordt niet in problemen gedacht maar in oplossingen. Kijkt naar wat wél, niet naar wat niet kan. Iedereen kent zo’n beetje iedereen trouwens. De lijnen zijn daardoor kort, we weten waar we moeten zijn als we elkaar nodig hebben.”

MKB-Limburg behartigt op de eerste plaats de belangen van haar leden. “Dat moet je breed zien”, legt Lombardini uit. “Toen in 2021 een groot aantal ondernemers slachtoffer was van de watersnoodramp en overstromingen hebben wij gedaan wat binnen onze mogelijkheden lag om te helpen. En bij belangrijke kwesties zoals de coronalockdown of de gedeeltelijke sluiting van Zuyderland Heerlen kijken we mee wat dat betekent voor ondernemers in de regio.”

Twee andere aandachtsgebieden waar MKB-Limburg zich op richt zijn kennisoverdracht en het organiseren, creëren en onderhouden van het netwerk. “Wie lid wordt kan deelnemen aan ontbijtsessies, symposia, bedrijfsbezoeken, excursies en meer om daar ervaring en kennis uit te wisselen”, verduidelijkt Lombardini. “Verder kun je in heel Limburg B2B-bijeenkomsten bezoeken. Daarmee schep je meer kansen voor je bedrijf. Oók in Kerkrade.”

Verbinding zoeken

Frans Voncken roept de gemeente op de huidige lijn voort te zetten. “Blijf je richten op de lange termijn, houd vast aan je doelen en zoek actief de verbinding met ondernemers. Benader hen vanuit vertrouwen, want repressie en verbieden is lang niet altijd de oplossing. Ik heb er zelf ervaring mee toen hangjongeren hier de omgeving onveilig dreigden te maken. Door met ze in gesprek te gaan en ze aan me te binden heb ik mogelijke problemen voorkomen. Nu zijn ze onderdeel van de sociale controle hier, dat ervaar ik als positief.”

Tekst: Hub Bertrand

Foto : Renato Lombardini en Frans Voncken

Beeld: Jean-Pierre Geusens

Lees de andere nieuwsberichten

22/11/2023

Toespraak voorzitter | ALV MKB-Limburg

Tijdens de ALV van afgelopen maandag heeft onze voorzitter, zo kort voor de verkiezingen, een speech gegeven welke vandaag ook

25/10/2023

Politiek breekt lans voor mkb-financiering

De stevige lobby van MKB-Nederland voor verbetering van de financiering van het mkb werpt zijn vruchten af. D66 en CDA

05/02/2024

VDL Nedcar Job-Event

Vanaf 5 februari starten de VDL Nedcar Job Events. Op deze Job Events pitchen werkgevers – onder professionele begeleiding –

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

En blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Onze business partners