Energiebesparingsverplichting bedrijven 2023 | Uitstel indieningstermijn

Energiebesparingsverplichting bedrijven 2023 | Uitstel indieningstermijn

Bedrijven met een energiegebruik van meer dan 50.000 kWh of meer dan 25.000 m3 gas zijn verplicht om energiebesparende maatregelen die binnen 5 jaar zijn terug te verdienen uit te voeren. Het toezicht op de naleving gebeurt door de toezichthouders van de Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord (RUDLN). Dit doen zij namens alle gemeenten in noord en midden Limburg.

Elke vier jaar dienen deze bedrijven te rapporteren welke energiebesparende maatregelen ze al hebben genomen en welke maatregelen ze nog moeten nemen. Deze rapportage moet via het e-loket van RvO worden ingediend. De wettelijk vastgestelde indieningstermijn voor de tweede ronde van de informatieplicht liep op 1 december 2023 af.

Bedrijven met een energieverbruik groter dan 10.000.000 kWh of meer dan 170.000 m3 gas hebben naast de voornoemde informatieplicht ook de verplichting om een energiebesparingsonderzoek uit te voeren en de rapportage in te dienen via het e-loket van RvO.

Uitstel indieningstermijn

Doordat er veel storingen zijn geweest in het e-loket kunnen heel veel bedrijven en energieadviseurs niet tijdig voldoen. Landelijk is afgesproken dat er tot 1 januari 2024 niet zal worden gehandhaafd op het niet indienen en dat daarmee de bedrijven 1 maand extra tijd krijgen.

Mochten bedrijven van mening zijn dat het niet haalbaar is om voor 1 januari 2024 aan de verplichtingen te voldoen dan kan het bedrijf een schriftelijk een gemotiveerd verzoek tot uitstel indienen bij de gemeente.

Meer Informatie

Voor meer informatie over de regels ten aanzien van energiebesparingen verwijzen we naar de bijgevoegde folder.

Bijlage: Folder Verduurzaming Energiegebruik Bedrijven (RUDLN23-1 def)

Lees de andere nieuwsberichten

01/05/2024

Aanmelden Roerstreekprijs 2024!

De wervingscampagne voor de Roerstreekprijs 2024 is gestart. De termijn om in te schrijven eindigt op 31 juli 2024; Hierna

25/10/2023

Politiek breekt lans voor mkb-financiering

De stevige lobby van MKB-Nederland voor verbetering van de financiering van het mkb werpt zijn vruchten af. D66 en CDA

01/09/2023

Sprekers bekend | Ontbijtsessie Duurzaamheid | 13 september

Op woensdag 13 september organiseert de themagroep Duurzaamheid van MKB-Limburg een ontbijtsessie met als onderwerp: Wat zijn redenen om met duurzaam

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

En blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Onze business partners