slide image
Slide background

Organogram Het organogram van MKB-Limburg bevat een uitgewerkt overzicht van de organisatiestructuur van de vereniging MKB-Limburg.

Organogram

Het hoogste orgaan binnen MKB-Limburg is de Algemene Ledenvergadering (ALV). In deze vergadering wordt het beleid van MKB-Limburg in grote lijnen vastgesteld met daarbij de bijbehorende begroting. Het Bestuur wordt rechtstreeks door de leden gekozen tijdens de ALV (met uitzondering van de voorzitters van de regionale afdelingen). De voorzitter, vicevoorzitter en penningmeester worden in functie gekozen. Het Bestuur bepaalt binnen het door de ALV vastgestelde beleid op welke wijze dit beleid vorm gaat krijgen. Een besluit is pas definitief als dit door het Bestuur bekrachtigd is.

MKB-Limburg kan werkgroepen, commissies en projecten instellen. Er zijn vijf commissies ingesteld, waarin het Bestuur en het Service Center (SC) vertegenwoordigd zijn. Deze commissies worden aangevuld met specialisten. Alle contracten en bindende afspraken lopen via de voorzitter en penningmeester. Alle organen worden bijgestaan door het SC. Dit bestaat momenteel uit 5 fte. Medewerkers vallen rechtstreeks onder het Bestuur. 

Organogram vereniging MKB-Limburg:


 

nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte door u hieronder
in te schrijven voor onze
nieuwsbrief.

JONG MKB

JONG MKB

Opstapje nodig? JONG MKB zet zaken in beweging! Speciaal voor startende ondernemers tussen 0-5 jaar.

Lees meer
Word lid van MKB-Limburg!

Word lid van MKB-Limburg!

Profiteer van het provinciale netwerk van Business Club Limburg, belangenbehartiging, projecten en ledenvoordelen van MKB-Limburg. Lid worden?

Lees meer
Leden aan het woord

Leden aan het woord

Leden van MKB-Limburg aan het woord. Wie zijn ze en wat voor onderneming heeft men? Welke rol speelt MKB-Limburg voor hun onderneming? Lees de verhalen van onze leden en raak geïnspireerd.

Lees meer

Volg ons op

Twitter Linkedin Facebook
Design & development: Advance Communications BV