5 juni | Uitnodiging voor online overleg met minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat over de Kaderrichtlijn Water

5 juni | Uitnodiging voor online overleg met minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat over de Kaderrichtlijn Water

Graag nodigen wij u namens Ingrid Thijssen en Jacco Vonhoff uit voor een online-bijeenkomst met minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat op maandag 5 juni van 12.00 – 13.00 uur over de Kaderrichtlijn Water (KRW).

Uiterlijk 2027 moet Nederland voldoen aan de Kaderrichtlijn water (KRW), die strenge normen stelt aan de waterkwaliteit. Het zal voor Nederland heel moeilijk worden om die deadline te halen. Wat zijn de risico’s voor ondernemers? Kan het leiden tot een nieuwe stikstofcrisis, waarbij economische activiteiten ineens niet meer mogelijk zijn? Wat betekent het voor verschillende sectoren? En voor verschillende locaties? Wat kunnen ondernemers doen om te voorkomen dat vergunningen niet meer worden afgegeven of zelfs worden ingetrokken?

VNO-NCW, MKB-Nederland en het ministerie van IenW starten binnenkort met het ‘KRW-actieprogramma bedrijven’. Wat hebben ondernemers hieraan? Wat moeten ondernemers doen? Hoe gaat de hulp er uit zien? Hoeveel tijd is er nog om ‘KRW-proof’ te worden?

Programma

  • Opening door de dagvoorzitter Ingrid Thijssen
  • Inleiding van minister Mark Harbers: hoe gaat Nederland aan de KRW voldoen? Hoe gaat het ‘KRW-actieprogramma bedrijven’ ondernemers daarbij helpen?
  • Vragenronde
  • Sluiting.

Vooraf vragen indienen

Heeft u specifieke vragen die u graag beantwoord wilt zien, meld deze voor een goede voorbereiding vast vooraf aan. Omdat het kort dag is graag uiterlijk vrijdag 19 meivia een e-mail aan Katja Lamers, communicatieadviseur.
NB: wij gaan ervanuit dat vragenstellers op het niveau zijn van voorzitter/bestuur/directie. Dit geldt uiteraard niet voor de voorbereiding en of het online meekijken.

We willen zoveel mogelijk mensen aan het woord laten, maar we hebben maar beperkt de tijd. Vragen en opmerkingen die niet aan bod kunnen komen, sturen we na aan het ministerie.

Aanmelden noodzakelijk

We hopen op een grote online deelname. Het is goed dat de minister ons meeneemt in hoe we in Nederland aan de KRW willen voldoen, maar ook dat hij kennis kan nemen van wensen en zorgen die bij onze brede achterban leven. Wilt u zich wel vooraf aanmelden via het formulier? Dit kan tot en met woensdag 31 mei U ontvangt dan uiterlijk 2 juni de MS Teams-deelnamelink.

Tijdens de bijeenkomst zal de Chatham House Rule van kracht zijn; hierdoor kan iedereen vrijuit spreken.

Met vriendelijke groet,

Ingrid Thijssen, voorzitter VNO-NCW
mede namens Jacco Vonhof, voorzitter MKB-Nederland

Lees de andere nieuwsberichten

20/03/2024

Voorstellen nieuw lid | Gijs Hermans | Balance Business Club

Vandaag stellen we graag Gijs Hermans aan je voor. Gijs Hermans is oprichter en voormalig eigenaar van Auréus Vermogen. Vanaf

01/09/2023

Sprekers bekend | Ontbijtsessie Duurzaamheid | 13 september

Op woensdag 13 september organiseert de themagroep Duurzaamheid van MKB-Limburg een ontbijtsessie met als onderwerp: Wat zijn redenen om met duurzaam

14/11/2023

Hoeve Braamhorst Baarlo winnaar 13e Kiwanis Ondernemersprijs Peel en Maas

Op woensdag 1 november 2023 heeft Kiwanis Peel en Maas voor de 13e keer met succes de Kiwanis Ondernemersprijs Peel

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

En blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Onze business partners