20 miljoen voor Regio Deal Midden-Limburg

20 miljoen voor Regio Deal Midden-Limburg

Belangrijke impuls voor brede welvaart in de regio
Het ministerie heeft laten weten 20 miljoen euro toe te kennen aan Samenwerking Midden-Limburg (SML). Midden-Limburg krijgt deze bijdrage om verdere stappen te zetten in de
bevordering van brede welvaart in de regio. Deze deal is een volledige erkenning van het regionale programma met een grotendeels toegekend aangevraagd bedrag. De aanvraag van deze Regio
Deal is ingediend door de zeven gemeenten vertegenwoordigd door Samenwerking Midden Limburg (SML), Provincie Limburg en Waterschap Limburg.

Regio Midden-Limburg staat voor vele uitdagingen die zijn opgenomen in de aanvraag ‘Regio onder druk’. Toenemende droogte en wateroverlast, een krappe arbeidsmarkt, ondermijning en
afnemende voorzieningen in kleine kernen zijn opgaven waar Midden-Limburg mee te maken heeft en die alleen op regionale schaal kunnen worden aangepakt. Na een eerste poging om een Regio
Deal binnen te halen vorig jaar is voor deze aanvraag met succes een aangescherpt plan opgesteld. Het plan richt zich heel concreet op drie thema’s: Leefbaarheid, Klimaat & landschap en Economie, Onderwijs & Arbeidsmarkt. Drie thema’s waar deze regio haar kracht en identiteit aan ontleent, maar die momenteel juist extra uitdagingen opleveren. Voor deze projecten heeft SML 26 miljoen euro cofinanciering aangevraagd bij het Rijk, hiervan zijn 20 miljoen euro toegekend.

Sterk netwerk
Om de Regio Deal binnen te halen en om de projecten uit te voeren, werken de zeven Midden Limburgse gemeenten (Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en
Weert) intensief samen met Provincie Limburg, Waterschap Limburg en diverse samenwerkingsverbanden met ondernemers, onderwijspartijen en andere partners.

Een boost voor samenwerking
De Weerter wethouder Martijn van den Heuvel en wethouder Dirk Franssen van Roermond, beiden bestuurlijk trekker van de Regio Deal Midden-Limburg, ontvingen vrijdagmiddag 9 februari het positieve nieuws van het Rijk. “We zijn erg blij met deze toekenning, zeker gezien de intensieve samenwerking met alle partijen die voorafging aan het ingediende krachtige aanbod,” aldus van den Heuvel. “Dit is een beloning voor alle betrokken partijen en een erkenning van de uitdagingen waar we als regio voor staan.” Dirk Franssen deelt het enthousiasme: “Deze toekenning van 20 miljoen euro is het bewijs dat we met de opgestelde visie en aanvraag voor Midden-Limburg de juiste koers varen. Ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat we de opgaven van deze regio samen succesvol kunnen aanpakken.”

Blijvende investering
Raymond Vlecken, bestuurlijk voorzitter van SML en burgemeester van Weert, benadrukt het belang van blijvende investering en betrokkenheid: “De uitdagingen en kansen voor de regio, zoals
beschreven in de plannen, vragen onze blijvende aandacht en betrokkenheid. We zijn zeer blij met deze toekenning van de Regio Deal, die zorgt voor een versnelling en vergroting van de impact van onze projecten. Zolang we elkaar blijven vinden en met passie samenwerken aan ons gezamenlijke doel, blijven we een van de mooiste regio’s van Nederland om in te wonen, te werken en te
recreëren.”

Regio Deal
In de Regio Deals werken Rijksoverheid en regio’s samen aan een betere woon-, werk- en leefomgeving voor bewoners en ondernemers in de regio. Juist op de plekken die een extra impuls
goed kunnen gebruiken. Het kabinet heeft voor de Regio Deals 5de tranche € 384,6 miljoen uitgetrokken. Het Rijk betaalt maximaal de helft van elk benodigd bedrag. De Rijksbijdrage is
eenmalig en bedraagt minimaal € 5 miljoen en maximaal € 40 miljoen. De regio’s en samenwerkingspartners betalen ook mee. De aangevraagde cofinanciering van het Rijk voor Midden Limburg is 26 miljoen euro. Deze is met € 20 miljoen grotendeels toegekend. In de komende maanden werken Rijk, Provincie Limburg, Waterschap Limburg en de regio het ingediende voorstel
verder uit. Doel is begin 2025 te starten met de uitvoering van de projecten van de Midden Limburgse Regio Deal ‘Regio onder druk!’
Meer informatie over de Regio Deal is te vinden op de website samenwerkingmiddenlimburg.nl.

Samenwerking Midden Limburg (SML)
SML is de netwerksamenwerking van de Midden-Limburgse gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert. SML fungeert als platform voor
coördinatie en afstemming. SML heeft een investeringsagenda opgesteld met meer dan 30 concrete projecten om de uitdagingen én de kansen voor de regio samen aan te pakken. Dit doet
SML samen met partners in en ver buiten de regio.

Lees de andere nieuwsberichten

13/09/2023

Voorstellen nieuw lid Robert Hoelen | Omzetters

Vandaag stellen we graag Robert Hoelen van Omzetters aan je voor. Als organisator van ondernemersbeurzen verbindt Omzetters MKB-ondernemers op krachtige wijze met elkaar. De

18/03/2024

Voorstellen nieuw lid | Rob Oldenburg | Oldenburg Business

Vandaag stellen we graag Rob Oldenburg aan je voor. Rob is eigenaar van Oldenburg Business. Wat moet er nu gebeuren

21/11/2023

Doe mee en meld je aan voor het L1 panel

Wil jij graag meepraten over L1, de programma’s en activiteiten? Onze partner L1 nodigt jullie uit om deel te nemen

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

En blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Onze business partners