14 juni | Dialoogsessie Deeltijdwerk in Nederland | UWV

14 juni | Dialoogsessie Deeltijdwerk in Nederland | UWV

Medio 2023 is de Nederlandse arbeidsmarkt nog steeds zeer krap, terwijl Nederland nog een relatief groot onbenut arbeidspotentieel heeft. Dit onbenut arbeidspotentieel wordt mede gevormd door mensen die in deeltijd werken.

Volgens het CBS werkten er in het vierde kwartaal van 2022 er 4,6 miljoen werkenden (m/v) in deeltijd (<35 uur per week werkzaam) en 5,0 miljoen werkenden (m/v) in voltijd.

Nederland kent een unieke deeltijdcultuur in vergelijking met de rest van Europa.
De overheid wil mede door middel van een maatschappelijke dialoog de heersende deeltijdcultuur bespreken.

Onderdeel van deze maatschappelijk dialoog zijn onder andere dialoogsessies tussen overheid, burgers en werkgevers, waarbij ook de huidige stand van zaken rondom deeltijdwerk onderwerp van gesprek is.

Op woensdag 14 juni aanstaande komen Christiaan Schakel en Anneke van Diepenbeek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en mede verantwoordelijk voor het onderwerp deeltijdcultuur, naar Sittard toe om in gesprek te gaan met ondernemers, werkgevers en vertegenwoordigers van brancheorganisaties.

Vanuit het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bestaat de wens om vanuit werkgeversoptiek te vernemen welke ideeën, ervaringen, voorstellen en “best practices” er zijn rondom het thema “verhogen van de arbeidsparticipatie vanuit de doelgroep onbenut arbeidspotentieel”.

Verder biedt het u de kans om meegenomen te worden in vergezichten en ideeën die het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft ten aanzien van deeltijdwerk in Nederland.

Daarnaast heeft UWV WERKbedrijf haar Zuid-Limburgse werkzoekenden, die parttime beschikbaar zijn, in mei geënquêteerd omtrent verschillende facetten rondom het thema “deeltijdwerk”. De uitkomsten van dit onderzoek worden op 14 juni met de aanwezigen gedeeld, zodat u een actueel beeld krijgt van wat werkzoekenden beweegt in hun keuze om in deeltijd te werken. Wellicht biedt dit aanknopingspunten om deze groep werkzoekenden als potentiele werknemers te kunnen benaderen.

Graag willen wij u als ondernemers uitnodigen voor deze bijzondere bijeenkomst, waarbij wij u tevens vragen om input te leveren rondom het thema deeltijdwerk.

Dialoogsessie Deeltijdwerk in Nederland
Datum: woensdag 14 juni 2023
Tijd: 13.00 uur – 17.30 uur
Locatie: Fortuna Sittard-stadion

Vooraf aanmelden is noodzakelijk: na het ontvangen van een bevestiging bent u verzekerd van deelname aan de bijeenkomst

Aanmelden mogelijk tot: 5 juni aanstaande (mits de grens van het maximaal aantal aangemelde bezoekers niet gepasseerd is)

Hoe aanmelden: Door op https://onderzoek.uwv.nl/deeltijdwerk te klikken wordt u in de gelegenheid gesteld om zich aan te melden als bezoeker van deze interessante dialoogsessie.

Daarnaast vragen wij u vriendelijk de toegevoegde enquête (eveneens via https://onderzoek.uwv.nl/deeltijdwerk ) in te vullen, waardoor wij van nuttige input worden voorzien rondom de thematiek “deeltijdwerk”.

Ook in geval u te kennen geeft niet in de gelegenheid te zijn om deze bijeenkomst te bezoeken, wordt uw mening door middel van het invullen van de enquête zeer gewaardeerd!!

Na aanmelding ontvangt u binnen 5 werkdagen per e-mail een bevestiging, waardoor u verzekerd bent van deelname. (vol = vol)

Programma

13:00 uur Inloop
13:30 uur Start programma:

Stand van zaken Zuid-Limburgse arbeidsmarkt + bespreken uitkomsten enquête deeltijdwerk (Gerald Ahn, arbeidsmarktanalist UWV WERKbedrijf)

Het gesprek over deeltijd in Nederland (Christiaan Schakel en Anneke van Diepenbeek, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)

Sportieve afsluiter: fulltime werkgeverschap in het betaald voetbal (Roger Reijners, trainer Fortuna Sittard-vrouwen en voormalige bondscoach oranje leeuwinnen)

16:30 uur Netwerkborrel (ga in gesprek met collega’s, medewerkers van UWV of gasten vanuit het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)

17.30 uur Einde bijeenkomst

Lees de andere nieuwsberichten

22/01/2024

Terugblik | Nieuwjaarsbijeenkomst Ondernemend Venlo

Op 17 januari 2024 was de informatieve nieuwjaarsbijeenkomst voor ondernemers met als thema ‘Venlo dé circulaire regio van NL? Samen kunnen

29/02/2024

Voorwoord Martijn van Helvert | Nieuwsbrief februari 2024

Beste ondernemers, Wat een bijzondere dag vandaag, met die extra dag in onze agenda! Wat zou het geweldig zijn om

26/09/2023

Weerterlandprijs 2023

Na inmiddels vier succesvolle edities in 2014, 2016, 2018 en 2021 wordt in 2023 wederom de Weerterlandprijs uitgereikt aan een

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

En blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Onze business partners